Annonser

Så vill DV öka säkerheten

Bemannade receptioner, ordningsvakter och bättre samverkan lokalt mellan rättsväsendets aktörer. Så vill Domstolsverket öka säkerheten i landets domstolar.
Domstolsverket har under året sett över sina riktlinjer för säkerhetsarbetet. Översynen har bland annat gjorts som en följd av de två incidenterna förra vintern då en åklagare knivhöggs i domstol och en annan blev nedslagen.
De nya riktlinjerna innehåller en diger lista med förslag. Ett av de viktigaste är att öka bemanningen i uppehållsutrymmena medan förhandlingar pågår. Där brister det på många domstolar.

Ständigt bemannade
– Receptioner ska vara ständigt bemannade under förhandling och det ska även finnas ordningsvakter som har befogenhet att avstyra bråk, säger Mats Malmsjö, säkerhetschef på Domstolsverket. Dessutom bör det finnas övervakningskameror i de väntrum som inte ligger i anslutning till receptionen.
En annan viktig uppgift är att förbättra den lokala samverkan mellan domstol, åklagare, polis, advokater och sociala myndigheter och utveckla rutinerna för att göra hotbildsanalyser.
– På varje domstolsort bör snarast inrättas lokala nätverk som träffas återkommande och diskuterar hur hotbilder ska kunna identifieras. Genom detta ökar möjligheterna att besluta om säkerhetskontroller vid rätt tillfälle, säger Malmsjö.
Domstolsverket vill också ha överfallslarm i alla förhandlingslokaler och rum för åklagare och vittnen. Alla förhandlingssalar bör också ha minst två entréer för att snabbare kunna utrymmas vid en hotfull situation.
Ambitionen är att merparten av de förbättringar som inte kräver ombyggnader ska genomföras redan i år. De ökade kostnaderna beräknas till 16 miljoner kronor per år. Den ökade bemanningen i uppehållsutrymmena får domstolarna i princip bekosta själva.
Däremot säger Domstolsverket nej till åklagarnas krav på obligatoriska inpasseringskontroller vid varje förhandling.
– Det är trots allt vid så pass få tillfällen som vapen har använts i rätten att det åtminstone i nuläget inte är värt en sådan stor investering, säger Mats Malmsjö. Dessutom vill vi att domstolarna ska vara öppna och att säkerhetskontroller bara ska genomföras när det finns en förhöjd risk. Dessa tillfällen ska man identifiera med hjälp av det lokala nätverket mellan rättsväsendets aktörer.

HANS HELLBERG