Annonser

Nya stiftelser för stöd och rättvisa

Advokater medverkar aktivt i två nya stiftelser till förmån för utsatta människor. I det ena fallet handlar det om att hjälpa medborgare att hävda sina grundläggande fri- och rättigheter gentemot stat och kommun. I det andra om att hjälpa utsatta kvinnor och barn när myndigheterna sviker.
-Få demokratiska länder har lika mycket som Sverige ignorerat frågan om hur enskilda människors grundläggande fri- och rättigheter ska skyddas. Utsatt för offentligt maktmissbruk står den lilla människan ensam och svag. De statliga ombudsmännen har inte heller individen som uppdragsgivare, säger Gunnar Strömmer som tillsammans med bland andra advokat Tore Wiwen-Nilsson har startat Stiftelsen Centrum för rättvisa.

STIFTELSEN SKA GE juridiskt och ekonomiskt stöd till enskilda som kommit i kläm på grund av felaktig myndighetsutövning. Konkret handlar det om att bistå med bland annat advokatstöd, rättslig expertis eller finansiering av en eventuell process i domstol.
Stiftelsen hjälper bland annat elva av de bostadsrättsföreningar i miljonprogramsområdet Östberga utanför Stockholm som fått avslag från Länsstyrelsen på sina ansökningar om att ombilda hyresrätter till bostadsrätter. Ärendet är nu överklagat till Boverket.
Gunnar Strömmer är kritisk till den rådande balansen individ-stat i ett rättssäkerhetsperspektiv. Skyddet för individen har historiskt sett varit svagt i Sverige. Som en följd av EU-inträdet 1995 har förutsättningarna dock förändrats till det bättre, anser han. Även svenska domstolar kan härigenom förutses ta rättighetsskyddet på större allvar i framtiden.
Enligt Tore Wiwen-Nilsson ger arbetet för stiftelsen intressanta inblickar i en annan juridik än den han möter i sitt dagliga arbete på Mannheimer Swartling.
–Dessutom tycker jag liksom många andra advokater att de frågor som denna stiftelse driver är angelägna. Många advokater har en idealistisk sida och det är bland annat därför de valt yrket, säger Tore Wiwen-Nilsson.

DRIVKRAFTEN för advokat Elisabeth Fritz att starta en stiftelse var att hon gång efter annan i sitt arbete konstaterade att myndigheterna inte kunde ge det stöd som hotade invandrarkvinnor behövde. Syftet med stiftelsen är att ge konkret hjälp med bland annat psykologkontakt och vardagliga ting som möbler och kläder. Men den ska även kunna bistå med larmpaket och utbildning.
–Det är mycket vanligt att de kvinnor, som hotas av sina män, inte får det stöd som de behöver. Det skulle inte förvåna Elisabeth Fritz om vi får se fler som startar stiftelser i framtiden.
–Framför allt inom humanjuridiken. Affärsjurister tror jag inte stöter på den här problematiken i vardagen och då tror man inte att den existerar. Men vi som arbetar inom humanjuridiken ser var det brister, och har då kanske en starkare vilja att göra någonting åt det.

TOM KNUTSON