Fokus Försvarsadvokaterna och etiken

Försvararna är stolta

Den etiska nivån bland landets försvarare är generellt god, och de allra flesta försvarsadvokaterna gör ett gott arbete, anser en rad skickliga försvarare. Samtidigt finns en oro över att etiska felsteg och den debatt de orsakar kan skada kåren, och kanske i förlängningen rättssäkerheten.

Ladda ner tidningen

Annons

Generalsekreteraren har ordet

Oberoende del 2

Mia Edwall Insulander

Generalsekreterare

Sveriges advokatsamfund

PS. Chefredaktören har ordet

Kloka röster i tider då vargarna ylar

De försvarsadvokater som uttalar sig förenas av stolthet över sitt yrkesval och sin professionella gärning. De understryker även sin betydelse för den enskilda individen när staten utövar sitt våldsmonopol, och att försvarsadvokaten är en garant för rättssäkerhet.

Även Eric Bylander, professor i processrätt vid Uppsala universitet, betonar försvarsadvokatens betydelse i nyhetsreportaget ”Viktigt att skydda oberoendet”. ”Många åklagare uppfattar försvarare som försvårare, som talesättet lyder. Men de ska ju vara försvårare! Det är lite för sällan man säger det, men advokater är till för att göra tillvaron för myndigheter lite mindre lätthanterlig”, fastslår Bylander, som betonar att det finns all anledning att slå vakt om advokatkårens oberoende. Inte minst för att Sverige är ett land där offentliga organ redan har mycket makt. ”Det finns inte många oberoende krafter som helt står på den enskildes sida”, konstaterar han.

Även disciplinnämndens ordförande, Börje Samuelsson, tar i den nyligen utkomna tryckta verksamhetsberättelsen upp försvarsadvokaternas betydelse för synen på advokatkåren, och i en filmad intervju utvecklar han sin syn på frågan.

Det går alltså att konstatera att det finns kloka röster som är väl värda att lyssna till när vargarna gläfser och ylar.

Tom Knutson
Chefredaktör