Fokus

Rapport om grov organiserad brottslighet – okunskap om advokatens roll bakom kritiken

En ny rapport om resultaten av myndighetssamarbetet mot grov organiserad brottslighet har uppmärksammats av många och väckt irritation bland advokater. I rapporten påstås att försvarsadvokaterna i stora och uppmärksammade mål har bidragit till ett försämrat samarbetsklimat i rätten, bland annat genom att fokusera på fel saker i processen. Men Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg anser att rapportförfattarna totalt har missförstått advokatens roll i rättssystemet.

Ladda ner tidningen

Annons

PS. Chefredaktören har ordet

Tecken i tiden

Myndigheterna kämpar mot en antagonist som är allt annat än lätt att besegra. Ändå rapporterar myndigheterna framgångar i sin kamp mot den grova organiserade brottsligheten. Men i spåren på offensiven så vittnar aktörerna från rättegångarna i flera av de stora och komplicerade målen om ett försämrat samarbetsklimat. I detta nummer berättar företrädare för de olika aktörerna om hur de ser på orsakerna till dagens situation i rättssalarna men också om lösningarna. För oavsett vilken roll man har i rättegången så är inte någon betjänt av att rättegångarna kantas av misstro och brist på respekt och förståelse för respektive yrkesroller.