Annonser

Rättssäkerhet behövs - även när motparten är konsument

Jag har nyligen företrätt en småföretagare (en liten färgbutik i Bergslagen) som enligt Allmänna Reklamationsnämnden (Ärende 2004-5571) hade gjort sig skyldig till vårdslös rådgivning i samband med rådgivning till en konsument och därför borde betala skadestånd.

Rådgivningen avsåg råd rörande vilket förarbete som skulle krävas innan en husfasad kunde målas med fasadfärg. ARN ansåg att färgbutiken orsakat skada ”genom försumlighet vid rådgivning”. (Det var inte fråga om tillämpning av konsumentköplagen eller konsumenttjänstlagen.) 

Färgbutiken ansåg att ARN inte hade förstått problematiken och valde därför att inte utge någon ersättning till konsumenten. Färgbutiken blev därmed ”Svartlistad” och uthängd i både tidskriften ”Råd och Rön” samt lokalpressen såsom ett oseriöst företag.  

Konsumenten valde att gå vidare till tingsrätten som kom fram till att färgbutiken inte var skadeståndsskyldig (Örebro tingsrätt, T 2089-06). Jag skall inte närmare gå in på omständigheterna i detta fall och de – i för sig – mycket intressanta juridiska frågorna kring vårdslös rådgivning. Däremot vill jag påstå att tvister rörande vårdslös rådgivning vanligen – liksom i detta fall – just innefattar intressanta och svåra juridiska frågeställningar jämte även bevisfrågor. Det är då – liksom i detta fall – mycket olyckligt att ARN väljer att pröva sådana tvister. Det förenklade skriftliga förfarandet vid ARN möjliggör helt enkelt inte en rättssäker prövning av tvister innefattande ”riktiga” juridiska spörsmål.  Det är därför viktigt att hejda en utveckling mot att ARN väljer att pröva annat än ”banala” konsumenträttsliga tvister. Trots att ARNs avgöranden inte är juridiskt bindande så kan konsekvenserna nämligen bli förödande för en småföretagare som stämplas såsom oseriös bara av den anledningen att småföretagaren tyckte att frågan borde prövas av allmän domstol.

Arn publicerade nyligen siffrorna för ärendeinströmningen under 2007 och konstaterade att ARN under 2007 för första gången passerade ”9000-vallen” och fick in totalt 9 097 ärenden. Jag vågar påstå att ett antal av dessa ärenden torde ha resulterat i att ett företag har betalat i enlighet med ett ARN-beslut just för att slippa dålig publicitet. ARNs avgöranden bevakas noggrant av journalistkåren och då gäller det för företaget att så långt möjligt begränsa PR-skadorna. Lite tillspetsat kan man säga att betalningen framtvingas genom hot om skandalisering. Ett rättssamhälle må av effektivitetsskäl acceptera sådana styggelser i mycket enkla renodlade konsumentärenden, men riktiga juridiska bedömningar bör förbehållas domstolarna!

Debattör, Richard Jacobsson, Advokat