Fokus

Skatteverket sätter advokatbyråer under lupp

Skatteverket står mitt i en stor omorganisation. Verket profilerar sig som en modern och kundanpassad myndighet, med servicen i första rummet. Man öppnar bland annat nya servicecentra tillsammans med Försäkringskassan.
Förändringarna tycks ge resultat: allmänhetens och företagarnas förtroende för Skatteverket har de senaste åren blivit allt större.

Skatteverket arbetar också på bred front för att hitta och förebygga skattefusk och oavsiktliga skattefel. Internationellt samarbete och egna brottsutredare är två vägar. På senare tid har verket också visat intresse för advokatbyråer och andra företagare som säljer rådgivning, och i synnerhet för deras klientmedelskonton.
Skatteverkets begäran att få ut uppgifter om närmare 300 advokaters, juristers och andra rådgivares klientmedelskonton hos Skandinaviska Enskilda Banken ställer frågan om advokatsekretess och integritetsskydd mot statens kontrollintresse på sin spets.

Advokaten söker svaren på vad som händer med integriteten när Skatteverket verkligen tar sin uppgift på allvar.

Annons