Annonser

Brottsoffer i fokus

Sårbara rättigheter var temat för årets Internationella brottsofferdag på Norra Latin i Stockholm. Under dagen uppmärksammades bland annat organiserad brottslighet, trafficking och stöd till unga vittnen.

Brottsoffermyndighetens generaldirektör Margareta Bergström invigningstalade och fokuserade på betydelsen av upprättelse när ett brottsoffers människovärde har kränkts. Josefin Grände mottog brottsoffermyndighetens årliga utmärkelse för banbrytande brottsofferarbete för sitt arbete med kvinnor som utsatts för våldtäkt och sexuella övergrepp. Grände har varit samordnare för Team för Våldtagna Kvinnor på Alla kvinnors hus i Stockholm och sakkunnig utredare på Brottsförebyggande rådet.

I sitt tacktal sa Josefin Grände att hon var glad över att brottsofferfrågorna tas på allvar men sade också att det finns ett stort glapp i samhället i hur man ser på sexualbrottsfrågor. Officiellt finns en samsyn i hur man betraktar brotten, men på ett annat plan kan allvarliga händelser som sexuellt våld bagatelliseras och förminskas, särskilt i förhållande till unga kvinnor.

Amnestys generalsekreterare Lise Berg, följde därefter som talare och hon underströk betydelsen av att synliggöra övergrepp och rapportera om brott som begås runt i världen. Hon betonade särskilt Amnestys krav på att personer som gör sig skyldiga till brott alltid ska ställas inför rätta. För att göra det krävs att åklagare, poliser och personal inom hälso- och sjukvården utbildas att driva sådana mål. Inom organisationen har man även delvis frångått användningen av begreppet brottsoffer och säger i stället brottsutsatt. Enligt Lise Berg handlar det om att se hela människan med alla hennes krafter, att man är mer än ett offer. Men det innebär inte ett förringande av brottets allvarlighet eller personens upplevelse av händelsen.

Under dagen följde storföreläsningar och mindre seminarier om bland annat våld mot barn, äldre brottsoffer och polisens möte med hatbrottsoffer. Justitieminister Beatrice Ask höll ett anförande där hon framhöll vikten av att se till den enskilda människan bakom statistiken och att arbeta professionellt med brottsofferfrågor. Som ett par åtgärder för att främja detta arbete nämndes särskilt nyligen framtagna nationella riktlinjer för bemötandet av sexualbrottsoffer inom hälso- och sjukvården. Beatrice Ask var även positiv till Brottsoffermyndighetens nya informationsportal Rättegångsskolan på nätet som var den första hemsidan om rättsväsendet i sitt slag.