Fokus

Nya vägledande regler: En svår balansakt för styrelsen

De vägledande reglerna om god advokatsed är advokatkårens etiska kompass. Regelverket utgör en gemensam grund för den alltmer heterogena advokatkåren, för enmansbyrån i Karlsborg såväl som för affärsbyråerna vid Norrmalmstorg i Stockholm. Att skapa detta regelverk är en balansakt där principer och intressen noga måste vägas och viktas.
Nu har Advokatsamfundets styrelse lämnat sitt förslag till nya vägledande regler. Regler för en ny tid med internationaliserad advokatmarknad och europeisk integration.

Läs mer!

Annons