Fokus Advokatundersökningen

Sådan är dagens advokat

En stor andel av kåren värdesätter möjligheten att kombinera advokatyrket med föräldraskap – och advokaterna menar att det går allt bättre. Men Advokatsamfundets stora undersökning av tillståndet i kåren visar också på sexuella ­trakasserier och att nästan var fjärde advokat har utsatts för hot.

Ladda ner tidningen

Annons

PS. Chefredaktören har ordet

Välkommen till nya Advokaten

Från och med detta nummer har tidskriften Advokaten fått ny form och nytt papper. Att tidningar och tidskrifter görs om är en naturlig del i deras utveckling för att följa med hur deras innehåll och omvärld utvecklas. Senast en större tidningsomgörning genomfördes av tidskriften var 2009. Sedan dess har mycket hänt inom både tryckta och digitala medier. I takt med ett ständigt ökande digitalt brus blir tryckta kvalitetsmedier allt mer relevanta för att beskriva större och komplexa frågor.

Tanken med nya Advokaten är att den ska upplevas som modern och samtidigt klassisk, och ha en mer distinkt tidskriftskaraktär. Genom att skapa tydligare indelning av tidskriftens olika delar, som nyheter, reportage och debatt, blir det en ökad dynamik och dessutom blir Advokaten mer överskådlig.

Fokus, huvudreportaget i Advokaten, lyfts särskilt fram i den nya layouten. I Fokus fångas viktiga frågor och ämnen upp och sätts i ett större sammanhang. Och just i tryckt form gör sig den typen av journalistik mycket bra. Samtidigt kan man konstatera att det är få redaktioner i dagens medielandskap som mäktar med att göra den typen av redaktionella satsningar som återfinns i Advokatens Fokus.

I den nya formen har bibliotekssidan utökats och här fångas även händelser i sociala medier upp, som bloggar, twitter och poddar. Tidskriftens nya typsnitt för brödtexten heter Poynter och förstärker tidningens läsbarhet och tydlighet. Pappret är Svanenmärkt och har en mer utpräglad magasins­karaktär.

För tidskriften Advokatens del är detta långt ifrån den första omgörningen, och inte heller lär det vara den sista.