Fokus

Pro bono: Advokater i det godas tjänst

Intresse för pro bono-arbete, ideellt, samhällsnyttigt arbete, ökar starkt i advokatkåren, inte minst bland de unga. Många advokatbyråer har under de senaste åren dragit igång samarbete med olika ideella organisationer, eller startat egna pro bono-projekt. Erfarenheterna är positiva, och många talar om att advokatrollen stärks och fördjupas av samhällsengagemanget.

Ladda ner tidningen

Annons