Fokus

Grundlagsutredningen - nu formas framtidens rättsstat

Grundlagsutredningens arbete är på väg in i en allt mer intensiv fas. I slutet av nästa år ska utredningen redovisa sitt uppdrag. Med Grundlagsutredningens enorma arbete läggs fundamentet till hur morgondagens Rättssverige ska se ut. Regeringsformen är grunden för det svenska statsskicket. Och åsikterna om bland annat behovet av ökad lagprövning och av en författningsdomstol går isär.
Advokaten stämmer av läget i grundlagsarbetet.

Annons