Fokus

Fler vill ha specialiserade domare

Det blir allt vanligare att advokater och åklagare är specialiserade inom olika rättsområden. Men i domstolsväsendet har man inte hängt med. Nu höjs dock allt fler röster för att även domare behöver specialistkompetens för att möta tidens krav. Och motsåendet i kåren mot specialisering verkar ha minskat.

Annons

Generalsekreteraren har ordet

Timkostnadsnormen

Anne Ramberg

Generalsekreterare

Sveriges advokatsamfund