Fokus

Polisen föreslås få spionera i misstänktas datorer

Den tekniska utvecklingen har sprungit ifrån de brottsutredande myndigheterna. I kampen mot den allra allvarligaste brottsligheten föreslås därför att polisen ska få tillåtelse att göra intrång i misstänktas datorer och telefoner. Förslaget väcker ris och ros.

Ladda ner tidningen

Annons

PS. Chefredaktören har ordet

Ett livligt växelspel

Innehållet kommer att kännas igen till stora delar, fast det är nu tid att ta ett steg vidare för att utveckla Advokaten.

Att skapa varje utgåva av Advokaten är en sällsam blandning av hantverk, industriproduktion och intellektuell verksamhet; där just du som läsare är en viktig och avgörande del. Advokatens utveckling rymmer ett spännande och livligt växelspel med sina läsare.

Vi på redaktionen gläds åt den rikliga ström av e-postmeddelanden, telefonsamtal, inlägg i sociala medier, samt inte minst de artiklar i både praktisk juridik och debatt som vi får till oss från alla er läsare. Samtidigt är ni läsare avgörande med alla de tips om små som stora nyheter. Uppslagen kommer inte bara från advokater och biträdande jurister, utan även från andra delar av rättsväsendet. Det stora engagemanget sporrar och inspirerar oss att göra Advokaten än mer aktuell och angelägen.

Så stort tack från oss på redaktionen för det gångna året, och god jul!

Tom Knutson
Chefredaktör