Annonser

Årets advokat 2021

”Visste att jag gjort insatser men inte att de anses så framstående”

För advokat Charlotta Falkman handlar yrket inte bara om juridik, utan också om förståelse för klientens verksamhet. ”Ett tag var jag expert på diamantborrning.” Hon drivs av sin tävlingsinstinkt, sin vilja att hjälpa samt av ett ständigt engagemang för advokatetiken. Nu har hon prisats av samfundet som Årets advokat 2021.

– Jag visste att jag gjort insatser men inte att de anses så framstående, säger Charlotta Falkman med glimten i ögat när vi ses hos advokatbyrån Gernandt & Danielsson dagen efter prisutdelningen.

Första meningen i motiveringen till priset lyder: ”Årets pristagare får priset för sina framstående insatser inom advokatyrket genom att kombinera yrkesskicklighet som advokat med ett stort engagemang i och kunskap om advokatetik.”

Charlotta Falkman har arbetat hos Gernandt & Danielsson sedan 1997, är delägare sedan 2007 och har gjort sig känd som specialist på tvistelösning, både som ombud och som skiljedomare. Hon är dessutom ordförande i styrelsen för Stockholms Handelskammares Skiljedoms­institut, SCC.

Hamngatan 2 i Stockholm, intill Dramatiska teatern. En mer central adress i Stockholm går knappast att få. Via en sober entré med marmor, kristallkronor och trästuckaturer leder en stentrappa eller hiss upp till Advokatbyrån Gernandt & Danielsson.

För lite kaffe

Vi sitter i rum nummer 7 med utsikt över Berzelii park. Kaffe, mineralvatten och en skål med choklad är framdukat. Fönstren är anpassade till att stänga av stadens brus. Charlotta Falkman fyller nöjt på sin kopp, konstaterar att hon är koffeinist och att intaget hittills denna dag varit alldeles för litet.

Via ord om gårdagens pris och ceremoni hamnar vi i ett samtal om jämställdhet.

– Jag är glad att samfundets ordförande Eva-Maj Mühlenbock nämnde mitt arbete för jämställdhet i sin presentation av mig igår. För detta är verkligen en hjärtefråga för mig.

Uppdrag som skiljedomare har länge varit en starkt mansdominerad domän.

– Inom SCC arbetar vi aktivt med att få till en förändring, så att det ökande antalet duktiga kvinnliga advokater inom tvistelösning med erfarenhet av skiljedomaruppdrag får genomslag. Och det går framåt. När det gäller mål som SCC administrerar utsågs 31 procent kvinnliga skiljedomare 2020, jämfört med 16 procent 2016.

Som ordförande i SCC:s styrelse är Charlotta Falkman med och utser lämpliga skiljedomare när parterna själva inte gör det.

Varifrån kommer ditt engagemang för jämställdhet?
– Min mamma var tidig feminist och har inspirerat och peppat mig. Hennes första jobb var som jurist på Skellefteå Sparbank. Trots att hon hade långbyxor, det fick inte kvinnor ha på den tiden, så fick hon behålla jobbet. När hon var i 50-årsåldern startade hon en egen byrå och blev advokat två år före mig.

Familjen flyttade från Västerbotten till Uppsala och Charlotta Falkman, född 1969, minns ett barndomshem med många livliga diskussioner om politik och samhälle. Hon beskriver det som att hon tog med sig den progressiva 1970-talsstämningen in i sina ungdomsår på 1980-talet.

– Jag fick med mig sunda värderingar hem­ifrån. Det fanns mycket engagemang för olika kulturer. Pappa var lärare men började sedan arbeta på dåvarande Skolöverstyrelsen, bland annat med hemspråk. Han hade många vänner från andra länder och i min klass på lågstadiet fanns 15 olika nationaliteter.

Som skiljedomare har hon nytta av sin tidiga inblick i en mångkulturell värld.

– Parter från olika länder med olika juridiska kulturer har sina egna bilder av en tvist. Som skiljedomare gäller det att skaffa insikt i dessa kulturer, vara empatisk och lyhörd för parternas förväntningar så att vi kan styra processen rätt. Det innefattar också att hantera kulturkrockar.

Tydlig och lättbegriplig

Frågan om varför hon en gång valde juridiken besvarar hon med att hon först sökte till journalistprogrammet.

– Men man skulle på den tiden ha 5,0 i medelbetyg från gymnasiet för att komma in och jag hade 4,9. Ibland undrar jag hur jag skulle ha blivit som journalist …

Förmodligen väldigt bra. Charlotta Falkman är tydlig och lättbegriplig, trots att hon sysslar med ett komplicerat ämne.

– Jag tycker själv att jag är analytisk, pedagogisk, effektiv och fokuserad. En kollega beskrev mig som hård. Jag vet inte riktigt vad han menar med det. Men bestämd är jag.

Att det blev skiljeförfarande och annan juridik i stället för till exempel nyhetsanalyser i Dagens Eko är inget som grämer Charlotta Falkman i dag. Tvärtom är hon mycket nöjd med sitt yrkesval och sin speciella juridiska inriktning. Det är också lite av en släkttradition att bli jurist, berättar hon. Så valet kändes naturligt då hon började på juris kandidatprogrammet i Uppsala.

En paradox

– Jag trivs, tycker det är kul att gå till jobbet varje dag. Men det finns en paradox. ­Yrket är fritt och som senior styr jag mer över min tid. Samtidigt är jag bunden vid klienternas behov. När min älskade morbror dog för sex år sedan kunde jag inte vara med på begravningen. Jag satt i slutförhandlingar i ett skiljeförfarande och kunde helt enkelt inte gå därifrån.

– Tillgänglighet är viktigt, fast kanske inte alltid dygnet runt som det kan vara för en brottmålsadvokat. Men behöver till exempel en ansökan om kvarstad in en fredagskväll så måste jag ställa in en planerad middag.

Att bli brottmålsadvokat har aldrig känts aktuellt för Charlotta Falkman.

– För mig är civilrätten det roligaste; lösa problem och klura. Jag fastnade inte för straffrätten. Jag kan ju tillägga att jag känner stor beundran för brottmålsadvokater.

Efter juris kandidatexamen i Uppsala 1995 ville Charlotta Falkman till en affärsjuridisk advokatbyrå ”fast jag då knappt kunde namnen på några”.

– Jag blev trainee på Vinge och ramlade rakt in i transaktioner och bolagsrätt. Framför allt bolagsrätten tyckte jag var mycket spännande.

Men Charlotta Falkman ville meritera sig med tingstjänstgöring också och fick plats på Södra Roslags tingsrätt, som inte finns längre. Där handlades bland annat många tvistemål, vilket förstås passade Charlotta Falkman som handen i handsken.

Ännu mer skiljeförfarande

När hon sedan sökte sig tillbaka till byråvärlden igen var ambitionen att hitta en byrå som inte var lika stor som Vinge. Det blev Gernandt & Danielsson som hon varit trogen sedan 1997.

I dag sysslar Charlotta Falkman till 80 procent med tvistelösning i domstol samt skiljeförfaranden, där tyngdpunkten ligger på det senare. Bolagsrätten, med styrelserelaterade frågor, försäkringar och fusioner, får de återstående 20 procenten av hennes arbetstid.

– När jag blickar framåt så tror jag att jag om fem år har helt fokus på skiljeförfaranden.

Charlotta Falkman menar att en sak som är fascinerande med skiljeförfaranden är att forma processen så den passar tvisten.

– Bestämma handläggningsregler. Så att det blir bra och rättvist. Det är den stora skillnaden mot domstolsprocesser där allt är mer fast reglerat.

Hon berättar att SCC, vars historia började 1917, tog fart ordentligt på 1970-talet när USA, Sovjet och Kina började lösa tvister i Sverige. I dag är det vanligt att också företag från bland annat Tyskland och Baltikum löser sina tvister genom skiljeförfarande hos SCC i Stockholm.

– Det är internationellt känt att vi i Stockholm har en pool av advokater som är skickliga på skiljeförfarande, både som ombud och skiljedomare.

Vilken är den vanligaste konflikten mellan parter som kan redas ut i ett skiljeförfarande?
– Allt mellan himmel och jord, säger Charlotta Falkman och klickar upp en sida med statistik från SCC på sin mobil.

– Det vanligaste nu är tvister kring företagsköp, leveransavtal och serviceavtal.

Vad är det svåraste med skiljeförfaranden?
– Det går inte att tala om generella svårigheter. Varje uppdrag har sina speciella svårigheter. Ibland är det strategiska svårigheter, avvägningar utifrån aktiebolagslagen, ibland kan det handla om knepig juridik.

Det roligaste?
– Jag lär mig nya saker hela tiden eftersom jag måste sätta mig in i klienternas verksamhet. Ett tag var jag expert på diamantborrning, en annan gång handlade det om IT och lagring i molnet. Det handlar alltså inte bara om juridik utan jag måste förstå vad klienten gör. Jag blir expert på det ett tag, sedan lägger jag det bakom mig och får lära mig något nytt.

Senare i dag ska Charlotta Falkman förbereda ett skiljeförfarande. Metoden med skiljeförfarande anses snabb, effektiv och konfidentiell och är ett vedertaget sätt att lösa tvister utanför domstol, både i Sverige och utomlands. Att skiljeförfarande ska tillämpas vid tvist skrivs frivilligt in i ett avtal mellan två parter. Men prejudikat kan aldrig skapas eftersom processerna är hemliga. Det finns inget edsförfarande, bara en instans och klander kan endast ske på formella grunder.

Charlotta Falkman berättar att hon under gårdagens prisceremoni hamnade i en diskussion om ämnet skiljeförfarande.

– Min syn är att skiljeförfaranden fyller en viktig roll genom att avlasta svenska domstolar som annars skulle drunkna i ofta väldigt komplexa civilrättsliga mål.

Det börjar bli dags att gå ut i Berzelii park och ta några bilder innan novembermörkret angriper huvudstaden.

Ingen kappa

– Jag går utan kappa, säger Charlotta Falkman.

Stadsbullret är påtagligt och den avgasblandade höstluften sticker i näsan när vi kommer ut på trottoaren och sedan kryssar över spårvagnsspår och övergångsställen för att komma till parken på andra sidan.

– Se upp för bussen, ropar Charlotta Falkman, som kan korsningens krokvägar.

Hon berättar att hon blev fotograferad även under gårdagens ceremoni, även då utomhus. Denna upprepade ritual verkar dock inte störa hennes säkra lugn och visst känner hon sig glad och hedrad över priset och uppmärksamheten.

– Men jag är inte riktigt van att stå i centrum på det viset.

Tillbaka i värmen vid kaffetermosen konstaterar Charlotta Falkman, apropå sitt engagemang i samfundet, att hon ägnat disciplinnämnden ett års effektiv arbetstid.

– Det hade jag förstås aldrig gjort om jag inte hade tyckt att det var viktigt. Det arbetet är ju helt pro bono. Att arbeta för god advokatetik är en drivkraft för mig. Advokatens roll i rättssamhället diskuteras inte tillräckligt mycket. Och ibland sker en polarisering i medielandskapet mellan åklagare och advokater, där advokatens roll missförstås.

Charlotta Falkman har också andra pro bono-uppdrag. Hon sitter i redaktionen för Svensk Juristtidning och undervisar om god advokatsed i kursen om civilprocessföring vid Uppsala universitet. Ordförandeskapet i SCC är också det pro bono.

Både heltidsarbete och pro bono-uppdrag. Hur får du tiden att räcka till?
– Jag lärde mig att bli effektiv när jag jobbade och hade små barn. Jag och min man, som också är advokat, bestämde att vi båda skulle arbeta heltid och ha hjälp av barnflicka på eftermiddagarna under småbarnstiden. Men någon av oss skulle alltid vara hemma klockan 18. Det var nog så svårt att få ihop.

Förutom ett aldrig sinande engagemang för advokatetiken säger Charlotta Falkman att hon också drivs av viljan att hjälpa sina klienter i rollen som ombud samt av sin tävlingsinstinkt ”Jag vill ju gärna vinna”.

– Yrket i sig, att verka som advokat, är en stark drivkraft.

Årets advokat – samfundets motivering

2021 års pris för framstående insatser inom advokatyrket, ofta kallat Årets advokat, tilldelades advokat Charlotta Falkman. Charlotta Falkman är sedan 2007 delägare i advokatbyrån Gernandt & Danielsson och specialiserad på tvistlösning, med uppdrag både som ombud och som skiljedomare. Hon är dessutom ordförande i styrelsen för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut.

Charlotta Falkman är också mycket engagerad i Advokatsamfundet. 2010–2020 var hon ledamot i disciplinnämnden, och under perioden januari till september 2021 var Charlotta Falkman ordförande i Advokatsamfundets arbetsgrupp för översyn av straffavgiften.

Motiveringen till årets pris lyder: ”Årets advokat har genom sitt mångåriga engagemang i disciplinnämnden och som ordförande i arbetsgruppen för översyn av straffavgiften bidragit till att upprätthålla en etisk och yrkesskicklig advokatkår. Årets advokat har också genom sitt arbete som skiljedomare och ordförande i Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut bidragit till att förbättra jämställdheten i skiljeförfaranden.”

Priset för framstående insatser inom advokatyrket består av 100 000 kronor som Advokatsamfundet skänker till valfritt pro bono-projekt.

Curriculum vitae

Erfarenhet
Gernandt & Danielsson sedan 1997 (partner 2007)

Tingsnotarie, Södra Roslags tingsrätt, 1996–1997

Trainee, Advokatfirman Vinge, 1995.

Utbildning
Skiljemannautbildningen 2010 (anordnad av Stockholms Handelskammares Skiljedoms­institut och Swedish Arbitration Association, SAA)

Jur. kand., Uppsala universitet, 1995

Schweizisk och fransk bolagsrätt samt schweizisk bankrätt, Université de Lausanne, Schweiz, 1993–1994.

I rättssamhället
Styrelseordförande för Stockholms Handels­kammares Skiljedomsinstitut (SCC) 

Förordnad förlikningsman hos Internationella centret för biläggande av investeringstvister (ICSID) 

Ledamot av Sveriges advokatsamfunds disciplinnämnd under åren 2010–2020

Medlem av redaktionen för Svensk Juristtidning sedan 2013

Undervisning på fördjupningskursen Civilprocessföring vid Uppsala universitet sedan 2018

Ordförande i arbetsgruppen för översyn av straffavgiftens maxbelopp, tillsatt av Advokatsamfundets styrelse 2020

Ledamot av Swedish Arbitration Associations executive committee 2015–2019

Ledamot av forskningsavdelningen för skiljeförfarande och annan tvistelösning vid SCCL – Stockholm Centre for Commercial Law 2018–2020

Advokat sedan 2000.

Personligt: Charlotta Falkman

Ålder: 52.

Familj: Gift med advokat Jakob Falkman, två söner, 21 och 17 år.

Språk: Flytande engelska och franska i tal och skrift.

Bor: Bostadsrätt på Gärdet i Stockholm.

Kör: BMW M4. Tog körkort 2012 och är mycket stolt över det. Hade inte tid innan.

Favoritplats: Vårt stenhus i Roussillon, Provence.

Fritid: Löpträning, litteratur. Är frankofil; kulturen, språket, maten.

Favoritapp: Har ingen och ligger lågt på sociala medier. Är ganska analog av mig.