Annonser

Tioårsjubileum firades med digital konferens

Över 420 anmälda advokater och biträdande jurister deltog i 2021 års digitala Advokatdagar. Bland talarna fanns Säpochefen Charlotte von Essen, justitiekansler Mari Heidenborg och Högsta domstolens ordförande Anders Eka. Inför valåret 2022 fick också de politiska partierna en chans att redovisa sina rättspolitiska ståndpunkter i en livlig debatt.

Advokatdagarna inleddes av generalsekreterare Mia Edwall Insulander som hälsade deltagarna välkomna. Generalsekreteraren betonade vikten av att värna om advokatetiken i en tid när advokaterna emellanåt ifrågasätts i medierna, men tryckte också på att advokaterna generellt håller en hög etisk nivå i sitt samhällsviktiga arbete. Mia Edwall Insulander övergick sedan till att tala om Advokatsamfundets nya konstsatsning, med samtidskonst på samfundets kansli i Tryggerska villan.

– Det är en konst att vara advokat och att utföra uppdraget enligt god advokatsed. Och just därför har vi på Advokatsamfundet också tagit oss an ett nytt projekt: att installera en del samtidskonst på Advokatsamfundets kansli, förklarade Mia Edwall Insulander, som också menade att konsten kan ge mycket till advokaterna.

Konstsatsningen har också resulterat i en bok: Samfundet och samtiden, som generalsekreteraren visade upp.

2021 års pris för framstående insatser inom advokatyrket, ofta kallat Årets advokat, tilldelades advokat Charlotta Falkman. Charlotta Falkman är sedan 2007 delägare i advokatbyrån Gernandt & Danielsson och specialiserad på tvistlösning, med uppdrag både som ombud och som skiljedomare. Hon är dessutom ordförande i styrelsen för Stockholms Handelskammares Skiljedoms­institut.

Charlotta Falkman är också mycket engagerad i Advokatsamfundet. 2010–2020 var hon ledamot i disciplinnämnden, och under perioden januari till september 2021 var Charlotta Falkman ordförande i Advokatsamfundets arbetsgrupp för översyn av straffavgiften.

Charlotta Falkman förklarade i sitt tacktal att de tio åren med vardera elva möten per år, med inläsning av disciplinärenden på fritiden, totalt innebär att hon ägnat ett arbetsår åt disciplinnämnden.

– Det hade jag inte gjort om jag inte tyckt att advokatrollen är så viktig, fastslog Charlotta Falkman.

Priset för framstående insatser inom advokatyrket består av 100 000 kronor som Advokatsamfundet skänker till valfritt pro bono-projekt (läs mer om årets pristagare).

Advokatsamfundets ordförande Eva-Maj Mühlenbock tryckte i sitt inledningsanförande på vikten av en fri och oberoende advokatkår. Hon konstaterade att det i dag hörs fler krav än någonsin på att öka den statliga kontrollen över advokaterna. Många efterlyser, enligt Eva-Maj Mühlenbock, också snabbare disciplinär hantering av de advokater som hängs ut som gangsteradvokater, och ställer frågor som ”varför slänger ni inte bara ut dem?”.

– Svaret är att även advokater har rätt till en rättssäker prövning. Vi om några måste hålla fast vid det, sa Eva-Maj Mühlenbock, som också betonade att det är ett fåtal advokater som missköter sig.

– De allra flesta är goda företrädare för vad en advokat ska vara, summerade hon.