Annonser

Ännu en advokatsajt kritiseras

Jannica Levin erbjöds att marknadsföra sig via en webbplats med nästan samma namn som hennes egen byrå. Nu har hon anlitat en egen advokat, och kräver att sajten slutar att använda ett namn som kan blandas ihop med hennes byrås.

Advokat Jannica Levin, innehavare av Advoca Advokatbyrå, upptäckte webbplatsen genom ett marknadsföringsmejl, som inleddes: ”Vill du också få nya klienter och feedback till din advokatbyrå?”.

Jannica Levin erbjöds vidare ”ett personligt kostnadsfritt premium-abonnemang på ett år” på sajten Advoqa, något som annars skulle kosta 6 000 kronor exklusive moms per år. Det gällde dock att vara snabb för erbjudandet gällde bara de 100 första advokaterna ”som signar upp på Advoqa.com”.

– Jag trodde först att det var ett skämt, berättar Jannica Levin.

Efter en titt på sajten insåg hon att Advoqa verkligen fanns. Hennes eget namn fanns dessutom listat på sajten, utan att hon som advokat tillfrågats om detta.

Jannica Levin är starkt kritisk mot upplägget på sidan.

– Sajten är vilseledande för klienter på flera sätt och den riskerar att skada både klienter och oss advokater. Idén bakom sajten, att utvärdera och jämföra advokater, samt ge advokater feedback genom recensioner, är väl i sig bra för båda klienter och advokater. Men det verkar ju inte sajten kunna göra, och den kan uppfattas att ha med advokatverksamhet att göra, säger hon.

Vad Jannica Levin har kunnat se görs dock ingen kontroll av att den som lämnar en recension verkligen är eller har varit klient till den advokat som recenseras. Därigenom är sajten oseriös och kan användas för att misskreditera advokater, konstaterar Jannica Levin.

Precis som Advokatguiden förefaller Advoqa ha hämtat uppgifter från Advokatsamfundets matrikeldatabas, uppgifter som inte uppdateras i takt med samfundets matrikel.

Advoqa listar också en stor mängd advokater och jurister, utan deras samtycke. Advoqa har dock ansökt om och fått utgivningsbevis, vilket enligt texten på sajten innebär att ”den information som kommer ifrån databasen är grundlagsskyddad vilket i sin tur innebär att GDPR inte gäller för advoqa.com avseende information från databasen”.

För Jannica Levin är sajten mer problematisk än för de flesta advokater, eftersom webbplatsen har ett namn som är nästan identiskt med hennes egen byrå, Advoca.

– Det känns olustigt att min advokatbyrå kan förväxlas med en vilseledande och oseriös webbplats, för det kan skada både mitt renommé och min verksamhet, samt vilseleda klienter som behöver advokathjälp, säger hon.

Jannica Levin vill se att sajten byter namn, om den ska fortsätta att drivas. Hon har nu anlitat advokat Anders Kylhammar som företräder henne i kontakterna med Advoqa och dess ägare.

Advoqas ansvarige utgivare, Ali Abdelrada, har avböjt att kommentera kritiken i denna utgåva, med hänvisning till pågående skriftväxling med Advokatsamfundet och med advokat Jannica Levins ombud.

Ulrika Öster

Läs också om Advokatsamfundets polisanmälan mot Advokatguiden.