Annonser

Volvos börsnotering

Gemensamt arbete bakom noteringen

I oktober börsnoterades Volvo Cars vid Stockholm Nasdaq. Bakom noteringen låg ett tätt samarbete mellan bolagets juristavdelning och advokatbyrån Mannheimer Swartling.

I maj kom tillkännagivandet om att en börsnotering på Stockholm Nasdaq utvärderades. Men bakom kulisserna har noteringen föregåtts av en rad beslut och överväganden, konstaterar Volvo Cars chefsjurist Maria Hemberg.

– Ju osäkrare marknad, desto senare fattas det slutliga beslutet. Inte förrän den sista veckan kände vi med absolut säkerhet att det skulle bli en börsnotering, säger Maria Hemberg, som pekar på pandemin och den rådande halvledarbristen i världen som stora osäkerhetsmoment.

Osäkerheterna till trots fanns det flera faktorer som talade för en börsnotering just nu. Volvo Cars är mitt i en jätteomvandling, med elektrifiering av bilarna och flytt av bilförsäljningen till nätet.

– Vi står inför mängder med tekniska utmaningar. Även om vi har en bra kassa är det viktigt att säkerställa att det går att genomföra de saker vi vill fram­över. Det känns också lägligt att bredda aktieägandet så att fler kan vara med på den här spännande resan, summerar Maria Hemberg.

Advokatbyrån Mannheimer Swartling, som är en återkommande rådgivare till Volvo Cars, kom in i noteringsprocessen redan under första kvartalet 2021, med advokat Hans Petersson som ansvarig delägare. Sex jurister och advokater har utgjort kärnteamet i projektet, men totalt har 30–40 jurister varit med i olika delar av det.

Hans Petersson och hans team har varit huvudansvarig extern rådgivare för de legala delarna av arbetet inför IPO:n,* och har arbetat tätt tillsammans med Maria Hembergs grupp. De har haft fasta projektmötestider flera gånger varje vecka under processen, som även inkluderat andra inblandade rådgivare, som banker och andra advokatbyråer. Ut­över det har det krävts en mängd dagliga kontakter.

– Att hålla ihop ett sådant här projekt, med så många rådgivare, är ett gemensamt projektstyrningsarbete mellan klient och huvudansvariga rådgivare, säger Maria Hemberg.

Mycket av arbetet har också gjorts med pressade tidsramar, och det har blivit en hel del natt­arbete för såväl Hans och hans team, som för Maria och hennes bolagsjurister – liksom för den högsta ledningen och styrelsen på Volvo Cars.

– Även de måste ställa upp och ha möten på väldigt obekväma tider. Så en förtroendefull relation mellan ägare, styrelse och ledning är en absolut förutsättning för varje IPO, säger Maria Hemberg.

Just storleken och komplexiteten är vad som framför allt skiljer Volvo Cars börsnotering från andra liknande uppdrag, konstaterar Hans Petersson.

– Vi har ett stort team, det är en mängd personer inblandade från Volvo Cars, du har ett antal andra advokater, banker, revisionsbyråer … Det är ett övergripande projekt som ska styras, men varje delprojekt kräver också projektledning. Så det är en enorm mängd information som ska förmedlas till relevanta personer och arbetsuppgifter som ska fördelas, säger han.

Maria Hemberg pekar också på att Volvo Cars notering föregåtts av en rad omstruktureringar i bolaget, ”städåtgärder” som genomförts för att skapa en ändamålsenlig struktur på bolaget för framtiden.

– Att få allt att hända vid rätt tid, att få det på plats så att vi kunde få in alla detaljer i prospektet var nog en av de största utmaningarna på vår sida, säger hon. 

* IPO = Initial Public Offering, det vill säga börsnotering med kapitalanskaffning.

Volvo Cars börsnotering i korthet

  • Den 4 oktober 2021 bekräftade Volvo Cars officiellt, genom en s.k. intention to float, att de avsåg att notera sina aktier på Nasdaq Stockholm och i samband med detta ta in kapital.
  • Den 18 oktober offentliggjorde Volvo Cars ett prospekt och den 25 oktober ett tilläggsprospekt inför börsnoteringen. l Den 29 oktober noterades Volvo Cars aktier på Nasdaq Stockholm.
  • I samband med börsnoteringen gjordes en kapitalanskaffning till Volvo Cars om ca 20 miljarder kronor och huvudägaren Geely Sweden sålde aktier för ytterligare ca 3 miljarder kronor.