Annonser

Advokatguiden

Advokatsamfundet polisanmäler kritiserad webbplats

Webbplattformen Advokatguidens användande av advokattiteln utgör ett obehörigt utnyttjande, enligt Advokatsamfundet. Samfundet har nu polisanmält webbplatsen.

I nr 7 i år rapporterade Advokaten om Advokatguiden, en webbplats som listar Sveriges advokater och övriga advokatbyråjurister. Sajten har fått hård kritik från enskilda advokater och Advokatsamfundet, som anser att den är oseriös och full av felaktiga uppgifter. Advokatsamfundet har också varit mycket kritiskt mot att sajten använder ”advokat” i sitt namn, en titel som är skyddad i lag.

Efter upprepade kontakter med de personer som står bakom Advokatguiden har Advokatsamfundet nu polisanmält Advokatguiden för den obehöriga användningen av advokattiteln.

I anmälan konstateras att Advokatguiden inte är en advokatbyrå, och att varken själva Advokatguiden eller dess grundare finns registrerade i Advokatsamfundets matrikel. Advokatsamfundet pekar också på att ett stort antal personer, som nyligen utträtt ur Advokatsamfundet, fortfarande står som advokater på webbplatsen.

En av de advokater som har reagerat på Advokatguiden är Claes Langenius. Han har hittat sin egen profil på sajten trots att han inte tillfrågats, och uppskattar det inte alls.

– Vår byrå skulle inte annonsera för firman på den här plattformen. Marknadsföring för vår byrå och våra advokater måste utformas väldigt noggrant. Utformningen av marknadsföringen ska självklart uppfylla vår firmas högt ställda krav, och marknadsföringen ska vända sig till för oss rätt målgrupp, säger han, och fortsätter:

– Vår byrå arbetar med affärsjuridik och vänder sig enbart till företag. Det här lever dessutom inte upp till våra krav på marknadsföring.

Ett annat problem med Advokatguiden är, enligt Claes Langenius, att man lagt upp advokatprofiler utan att först inhämta samtycke från advokaterna.

– Jag tycker att det är självklart att advokaterna först ska till­frågas och ge sitt samtycke. Jag har i vart fall inte tillfrågats, och om jag hade fått frågan hade svaret blivit nej, eftersom Advokatguiden inte lever upp till de krav som jag tycker det finns skäl att ställa. Nu ser det ut som att jag samtyckt och ställt mig positiv till Advokatguiden, vilket är felaktigt, säger Claes Langenius, som avser att kontakta Advokatguiden för att be dem ta bort hans profil från sajten.

Claes Langenius pekar på några av den långa raden felaktigheter och konstigheter som förekommer på Advokatguiden: obegripliga verksamhetsinriktningar som ”Tävlingslag Advokat”, hänvisningar till en icke existerande tillsynsnämnd för advokater och löften om offerter och gratis juridisk rådgivning för den som mejlar en advokat är bara några av dem.

Claes Langenius är positiv till att Advokatsamfundet nu polisanmält Advokatguiden.

– Det är viktigt att värna advokattiteln, eftersom den för med sig särskilda klientprivilegier, säger han.

Många advokater har vänt sig till Advokatguiden med begäran om att tas bort från plattformen, men fått till svar att Advokatguiden normalt inte avpublicerar information utan tungt vägande skäl. Advokaterna uppmanas i mejl­svaret från Advokatguiden att redovisa de ”tungt vägande skäl som gör att undantaget i GDPR art. 17 nr. 3 a inte är tillämpligt”.

Ulrika Öster

Läs också om sajten Advoqa.

Svar från Advokatguiden

I Advokaten nr 7 2021 svarade Advokatguidens grundare Erling Løken Andersen på kritiken.

Begär radering

Advokater och biträdande jurister kan begära registerutdrag enligt GDPR för att ta reda på om advokatguiden.se behandlar uppgifter om dem. Därefter kan de vända sig till advokatguiden.se för att begära radering av personuppgifterna enligt GDPR.

Mallar för att begära registerutdrag och radering av personuppgifter hos advokatguiden.se finns på Advokatsamfundets webbplats.