Annonser

Danmark

Var tredje brottmåls- och familjerättsadvokat har upplevt hot

Även i Danmark är det vanligt med hot, trakasserier och våld mot advokater. Det danska advokatsamfundet bedriver sedan några år ett aktivt arbete för att ge stöd och vägledning.

En undersökning bland danska familjerätts- och brottmålsadvokater 2020 visade att mer än en tredjedel av advokaterna utsatts för hot eller trakasserier under de gångna tre åren. Trakasserierna sträckte sig från hatmejl via förföljelse till våld, påkörningar och dödshot.

Enligt undersökningen hade hoten fått 13 procent av advokaterna att avsäga sig uppdrag, och 10 procent hade övervägt att byta yrke.

17 procent av de svarande ansåg dock att hot var något man fick acceptera som en del av advokatverksamheten.

Redan 2019, efter en tidigare undersökning, öppnade det danska advokatsamfundet en telefonlinje där advokater kan få stöd och vägledning i samband med hot och trakasserier. Det danska advokatsamfundet har också tagit fram ett stöddokument för advokater som utsatts för hot och trakasserier.