Annonser

Notiser världen

Sverige försvarar fransk sexköpslag

Frankrike införde år 2016 en lag om förbud mot köp av sexuella tjänster, inspirerad av den svenska sexköpslagen. 250 personer som påstår sig sälja sexuella tjänster har nu vänt sig till Europadomstolen, eftersom de menar att den franska lagstiftningen kränker deras mänskliga rättigheter och därför strider mot Europakonventionen.

Den svenska regeringen har beslutat att intervenera i målen i Europadomstolen för att försvara den svenska modellen gällande förbud mot köp av sexuella tjänster. Enligt regeringen är Sverige ett föregångsland på området, och har därmed en unik möjlighet att bidra till att domstolen får ett gott underlag för sin bedömning.

Hitta jurister med dejtingapp

I appen Lawyr kan jurister, advokater och andra i rättsväsendet hitta likasinnade partners – och icke-jurister kan hitta dem. I appen kan jurister, men även andra personer som är verksamma inom rättsväsendet, registrera sig för att hitta partners. Även ”vanliga människor” (ja, det alternativet finns att kryssa i) kan bli medlemmar, men de kan enbart matchas mot den primära målgruppen, anställda inom rättsväsendet. Lawyr har skapats av Matthew Rhodes, tidigare advokat verksam vid Ashurst och skapare av den juridiska webbplatsen Roll­OnFriday.

EU-parlamentet stöjder homopars rättigheter

EU-parlamentet röstade i september för en uppmaning om att alla medlemsländer ska erkänna regnbågsfamiljer liksom samkönade partnerskap och äktenskap, så att de får samma rättigheter i hela unionen. Parlamentet efterlyser också åtgärder mot Rumänien, Ungern och Polen för att de, med sin respektive hbtq-politik, bryter mot EU:s värderingar. Uppmaningen fick stöd av alla svenska parlamentariker utom de sverigedemokratiska, som lade ner sina röster.

Källa: Europaportalen

Kortare frister hos Europadomstolen

Den 1 augusti 2021 trädde ändringsprotokoll nr 15 till Europakonventionen i kraft. Ändringarna syftar till att öka effektiviteten hos Europadomstolen, och innebär bland annat att tidsfristen för att lämna in klagomål till Europadomstolen blir kortare. Den nya tidsfristen tillämpas dock först från och med den 1 februari 2022.

USA: Advokatfirmor satsar på Youtube

USA:s största advokatbyråer satsar nu allt mer på att marknadsföra sig via filmer på Youtube, enligt en färsk studie från marknadsföringsplattformen Passle. Studien visar att 144 av de 200 största advokatbyråerna använde film på Youtube som kommunikationsmedel. Mest populär var Morgan & Morgans kanal, med mer än åtta miljoner visningar. Samtidigt är advokatbyråernas favoritkanal fortfarande Linkedin. De största advokatbyråerna hade där sammanlagt drygt tre miljoner följare.

Källa: Law Society Gazette