Annonser

Framtidens jurist

”Den psykiska hälsan i juristbranschen är alarmerande”

Många advokater och jurister far illa psykiskt, men vågar inte tala om det. Det är en av slutsatserna i studien Framtidens jurist, som efterlyser åtgärder mot den psykiska ohälsan i juristbranschen.

62 procent av juristerna och advokaterna i Skandinavien upplever emellanåt arbetsrelaterad stress eller oro, enligt studien Framtidens jurist, som publicerades under hösten. Samtidigt anser bara 9 procent att branschen gör tillräckligt för att förbättra läget.

I rapporten beskrivs den psykiska hälsosituationen som alarmerande, och branschen uppmanas att agera nu. Det framgår också att närmare hälften av de tillfrågade, 45 procent, anser att psykisk ohälsa är tabubelagt i juristbranschen. Bland advokaterna är siffran ännu högre, 50 procent. Det är dessutom fler advokater än övriga jurister som drar sig för att tala med sin arbetsgivare om hur de mår: 68–70 procent av juristerna i privat och offentlig sektor känner att de kan vara öppna inför sin arbetsgivare angående psykiskt välbefinnande, jämfört med 56 procent på advokatbyråer.

Ovanpå dessa problem har också coronapandemin haft en negativ inverkan på många advokaters och juristers (39 procent av de tillfrågade) psykiska hälsa, enligt studien. Ännu fler uppger att de sociala relationerna, framför allt till arbetskamraterna, blivit lidande under pandemin. Samtidigt uppger hela 42 procent – och 47 procent av kvinnorna – att pandemin medfört en bättre balans mellan arbete och fritid.

Framtidens jurist pekar också på att teknisk utveckling och innovationer beskrivs som viktigt inom den juridiska branschen, men att juridiska organisationer verkar tala mer om legal tech än vad de använder den. Rapporten beskriver också en tudelad utveckling när det gäller kompetensbehov i branschen: å ena sidan efterfrågas mer specialiserade advokater, å andra sidan ökar också behovet av annan kompetens än den rent juridiska, som kreativitet, proaktivitet och tvärdisciplinära kunskaper.

Framtidens jurist kan laddas ner från www.nj.se/framtidens­jurist

Om Framtidens jurist

Studien genomförs av Norstedts Juridik och Karnov Group och bygger på dels intervjuer med jurister i Skandinavien, dels digitala frågeformulär som besvarats av 3 379 jurister i Norge, Sverige och Danmark. I studien ingår jurister från offentliga organisationer, jurister från privata organisationer samt jurister och advokater från advokatbyråer. Årets studie är den tredje i ordningen.