Annonser

Advokatguiden svarar

”Konstigt att Advokatsamfundet motsätter sig”

Advokatguiden.se anser sig ha laglig grund för att publicera advokaters personuppgifter, och har svårt att förstå Advokatsamfundets invändningar. Det skriver Advokatguiden.se i ett mejlsvar till Advokaten.

Advokatsamfundet anser att ni olagligt tillskansat er uppgifter från en databas som omfattas av databasskydd. Vad säger ni om denna kritik?

Svar: Advokatguiden.se har samlat in information om alla advokater i Sverige. Detta är offentligt tillgänglig information. Advokatsamfundet kan hävda att informationen omfattas av databasskydd, men det är i så fall de som har bevisbördan för påståendet. Vi förhåller oss till EU Open Data Directive, lagstiftning som syftar till att tillgängliggöra information för europeiska konsumenter. Vi på Advokatguiden.se tycker det är konstigt att Advokatsamfundet motsätter sig att god, offentligt tillgänglig information om advokater publiceras i Advokatguiden.se. Det borde vara i Advokatsamfundets intresse att sörja för att svenska konsumenter och advokatklienter får den bredast möjlig tillgången på information.

Advokatsamfundet anser också att ni saknar rätt att marknadsföra er under advokattiteln, eftersom detta är en skyddad titel. Har ni någon kommentar till det?

Svar: Advokatguiden.se marknadsför sig inte under advokattiteln. Ordet ”advokat” förekommer i domännamnet, men vi framställer oss inte på något sätt som advokater. Vi är en elektronisk plattform där advokater recenseras, och har som mål att koppla ihop europeiska klienter med goda advokater. Vår grundare, Erling Løken Andersen, var dock tidigare advokat i Norge.

Ni har upprättat en egen databas med advokaters personuppgifter. Hur är detta förenligt med dataskyddsförordningen (GDPR)?

Svar: Se GDPR artikel 6 1 e, där det står: ”Processing [of personal data] shall be lawful only if and to the extent that at least one of the following applies: (...) processing is necessary for the performance of a task carried out in the public interest.” Vi anser att Advokatguiden.se fyller en uppgift i offentlighetens intresse. Advokater utför ett viktigt samhällsuppdrag och det är viktigt att konsumenter har tillgång till bred och god information om advokaternas verksamhet. Detta är grunden för vår behandling av personuppgifter. Det tycks få stöd av en dom som nyligen meddelats av norska Borgarting lagmannsrett (motsvarande hovrätt) från februari 2021.

Advokatguiden innehåller en lång rad vilseledande uppgifter. Vad har ni egentligen för grund för alla dessa påståenden?

Svar: Advokatguiden.se är en ny webbplats och kommer kontinuerligt att förbättras. En del av texten är översatt från vår norska webbplats. Detta kan förklara enstaka misstag och fel. Vi kommer att förbättra dessa brister snarast möjligt.

Advokaten har talat med en advokat som försökt kontakta Advokatguiden för att få sina
uppgifter borttagna. Hon har inte fått något svar. Vad beror det på?

Svar: Vi har just lanserat vår tjänst i Sverige. Vi är ett litet team på bara fyra personer och har mycket att göra i anslutning till den tekniska utvecklingen av sajten. Till dess att vi bygger ut den svenska organisationen kan det därför ta tid att få svar på e-post.

Hur ska en advokat göra som inte vill vara med på er sajt?

Svar: Normalt avpublicerar Advokatguiden ingen information, varken individuella advokatprofiler eller recensioner, med mindre än att det finns tungt vägande skäl för detta. I det fall en advokat menar sig ha sådana tungt vägande skäl ber vi advokaten att kontakta oss via e-post till support@advokatguiden.se.

Hur kan ni säkerställa att inte utomstående gör anspråk på en advokats profil och lägger upp felaktiga uppgifter?

Svar: För ta en profil i anspråk måste man registrera sig med e-post och därefter motta en kod till denna e-postadress. Endast den e-postadress som redan är kopplad till en advokat kan göra anspråk på profilen. Det finns alltså en teknisk begränsning som gör det omöjligt for tredjeparter att orättmätigt göra anspråk på en advokatprofil.

Om domen i Borgarting lagmannsrett

Den norska läkarföreningen ville att den norska recensionswebbplatsen Legelisten.no skulle införa en generell rätt för läkare att få undantas från att recenseras på Legelisten.no. Föreningen förlorade saken. Borgarting lagmannsrett prövade frågan i förhållande till dataskyddsförordningen GDPR. Den övergripande slutsatsen blev att patienters yttrandefrihet väger tyngre än det ingrepp i personuppgiftsskyddet som läkare kan uppleva av recensionerna.

Borgarting lagmannsrett – Dom: LB-2020-18230