Annonser

Advokatdagarna 11–12 november

Digital konferens med livekänsla planeras

Advokatdagarna firar i år 10-årsjubileum och genomförs för första gången digitalt. Med teknikens hjälp ska deltagarna få en känsla av fysisk konferens, med parallella seminarier som går lätt att växla mellan.

Advokatdagarna brukar samla omkring 700 deltagare. Eftersom coronapandemin ännu inte är över har Advokatsamfundet beslutat att direktsända konferensen den 11–12 november i stället för att hålla den fysiskt i Stockholm.

Under pandemin har Teams- och Zoom-möten liksom direktsänd utbildning blivit vardag för många. Tanken är dock att Advokatdagarna mer ska likna de vanliga Advokatdagarna än de flesta digitala möten gör. Konferensen kommer nämligen att direktsändas med hjälp av den tekniska plattformen Hopin, en ny lösning som strävar efter att efterlikna den fysiska konferensen.

– De digitala Advokatdagarna får en digital reception, huvudscen, parallella seminarier och olika former av digitalt nätverkande, allt samlat på ett och samma ställe så att ingen behöver slussas mellan systemen, berättar Advokatsamfundets utbildningschef Jonas Olbe.

Efter inloggning och registrering kommer deltagarna att nå alla delar av konferensen. Det ska också, enligt Jonas Olbe, vara lätt att växla mellan parallella seminarier utan att behöva logga in på nytt. Det är inte heller nödvändigt att välja mellan seminarierna i förväg, utan anmälan till konferensen ger tillträde till alla seminarier.

– Vi hoppas förstås att det ska kännas enkelt och tillgängligt för deltagarna, säger Jonas Olbe.

Som vanligt bjuder Advokatdagarna på ett fullspäckat program med många av Sveriges mest framstående jurister och många andra spännande gäster. Deltagande i Advokatdagarna (hela konferensen) motsvarar 12 utbildningstimmar.

För mer information och anmälan, se anmälningssidan på Advokat­akademiens webbplats.

Ur Advokatdagarnas program

Torsdag den 11 november

 • Lars Strannegård, rektor på Handelshögskolan och professor i företagsekonomi, talar om betydelsen av konst, litteratur och filosofi för studenter och vad Handelshögskolan har gjort på det området.
 • Säkerhetspolisens nya chef Charlotte von Essen talar på temat De största utmaningarna för Sveriges säkerhet de kommande åren – om hoten från främmande makt, våldsbejakande extremism och sårbarheterna i säkerhetskänslig verksamhet.
 • Advokat Johan Eriksson talar om advokatetik och advokatens agerande avseende häktad klient med restriktioner.
 • Justitiekanslern Mari Heidenborg talar på temat JK:s tillsyn över Advokatsamfundets disciplinverksamhet samt ersättning till rättsliga biträden.
 • Charlotta Kronblad från Chalmers i Göteborg berättar om sin forskning om digitaliseringen av juristbranschen.
 • Dagen avslutas med en politisk paneldebatt om kriminalpolitik med justitieminister Morgan Johansson och de övriga riksdagspartiernas rättspolitiska talespersoner. Moderator för debatten är journalisten Inger Arenander.

Fredag den 12 november

 • Högsta domstolens ordförande Anders Eka talar om uppdraget och arbetet i 2020 års grundlagskommitté.
 • Advokat Robin Oldenstam talar om klander av skiljedomar.
 • Advokaterna Anna Björklund och UllaBella af Klercker föreläser om en ny lagstiftning om barnfridsbrott.
 • Justitierådet Stefan Johansson talar om den utredning han har lett om en stärkt rättsprocess och en ökad lagföring – särskilt om anonyma vittnen och kronvittnen. 
 • Paneldiskussion om hemlig dataavläsning och bevisning från Encrochat med advokat Thomas Olsson, kammaråklagarna Paulina Brandberg och Sara Nilsson, polischefen Linda H Staaf samt f.d. lagmannen Göran Nilsson. Paneldiskussionen kommer att modereras av journalisten Willy Silberstein.