Annonser

Rättssäkerheten utmanas i Norge

Rättssäkerheten i Norge är generellt god, men har utmanats under senare år. Det framgår av Advokatforeningens nya rättssäkerhetsbarometer.

För första gången har Advokatforeningen i år frågat advokaterna hur de upplever rättssäkerheten i Norge. Resultaten av undersökningen är oroande. Norska advokater anser i stort sett att rättssäkerheten i landet är god. Samtidigt upplever en tredjedel av advokaterna att rättssäkerheten försämrats under de senaste fem åren. Försämringarna noteras särskilt inom förvaltningsrätt och migrationsrätt, medan rättssäkerheten snarare förbättrats inom miljörätten och familjerätten.

Ännu fler, två av tre, anser att rättssäkerheten utmanats särskilt under 2020 och mer än hälften tror att coronarestriktionerna kommer att få en varaktig inverkan på människors rättssäkerhet.

Källa: advokatforeningen.no