Annonser

”Advokatguiden”

Hård kritik mot ny söktjänst på nätet

På nya webbplatsen Advokat­guiden.se listas tusentals advokater och biträdande ­jurister utan att de gett tillstånd till detta, med mängder av felaktiga uppgifter. Nu hotar Advokatsamfundet att vidta rättsliga åtgärder mot företaget bakom sajten.

Advokatguiden.se presenteras som en konsumenttjänst, där konsumenter och företag kan söka advokater inom olika rättsområden, ta in offerter från advokater och dessutom recensera advokater. Sajten listar enligt egna uppgifter drygt 10 600 advokater, biträdande jurister och övriga jurister, med kontaktuppgifter och verksamhetsinriktningar.

Mycket av person- och kontaktuppgifterna till advokater och biträdande jurister känns igen från Advokatsamfundets matrikel. Samtidigt är sajten full av felaktigheter, bland annat uppges att advokater har fått licens ett visst år, verksamhetsinriktningar har fått nya originella namn och alla advokater anges erbjuda online-konsultationer.

Företaget bakom advokatguiden.se tog under 2020 kontakt med Advokatsamfundet för att få tillgång till samfundets matrikeldatabas. Samfundet svarade bestämt nej på denna begäran och konstaterade att syftet och grunden för upprättandet av matrikeldatabasen är den myndighetsutövning Advokatsamfundet utövar. Samfundet hänvisade också till reglerna i dataskyddsförordningen, GDPR.

Trots detta svar lanserades advokatguiden.se i slutet av augusti i år. Beklagligt, anser Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander, som uppmanar de advokater som ofrivilligt finns listade på advokatguiden.se och inte vill finnas med på sajten att kontakta företaget.

En som gjort just det är advokat Anna Sofia Vikström. Hon upptäckte advokatguiden.se av en slump, och kunde snabbt konstatera att hennes profil innehöll flera felaktigheter. Upptäckten fick henne att kontakta Advokatguiden och begära att få profilen borttagen. Men ännu efter ett par veckor hade hon inte fått något svar från företaget.

Anna Sofia Vikström har också reagerat på att advokater uppmanas att ”ta kontroll” över sina profiler på sajten, vilket man kan göra utan kostnad eller mot betalning.

– Hur fungerar det om någon annan gör anspråk på min profil? Hur kan de kontrollera att det är rätt person som tar kontrollen, undrar hon.

Förutom de många felen i profilen, som att verksamhetsområden anges på norska, är Anna Sofia Vikström också undrande över att potentiella klienter uppmanas att kontakta advokater genom ett kontaktformulär.

– Vart tar meddelandet vägen och hur ska klienter uppfatta det om de tror att de mejlar till mig och jag sedan inte svarar, säger hon.

Advokatsamfundet har vid denna tidnings pressläggning kontaktat advokatguiden.se med två konkreta krav: att företaget slutar använda sig av den skyddade advokattiteln och att de inte hämtar data från Advokatsamfundets matrikel, som enligt samfundet skyddas av databasskydd.

– Om advokatguiden.se inte svarar kommer vi att överväga polisanmälan gällande titelanvändningen och eventuellt också civilrättsliga åtgärder avseende upphovsrättsintrånget, säger Mia Edwall Insulander och fortsätter:

– Advokatsamfundet är förstås inte emot god och tillgänglig information om advokater. Ett av problemen är emellertid att informationen som advokatguiden tillhandahåller varken är korrekt, neutral eller uppdaterad och dessutom i många fall vilseledande. Det är också anmärkningsvärt att advokater som inte vill finnas med inte tillåts avregistrera sig. Att de därutöver använder en skyddad titel, advokat, utan att vara behörig får prövas rättsligt om inte ändring sker.

Advokatsamfundets kritik

  • Advokattiteln är skyddad i lag, och bara den som har blivit antagen som ledamot av Sveriges advokatsamfund får kalla sig advokat. Då Advokatguiden.se helt saknar anknytning till Advokatsamfundet får sajten inte använda ordet advokat i sitt namn och marknadsföring. l
  • Advokatguiden har inte rätt att använda uppgifter från Advokatsamfundets matrikeldatabas eftersom denna omfattas av databasskydd enligt 49 § upphovsrättslagen.

Om Advokatguiden

Advokatguiden lanserades i Norge under våren 2020. Bakom sajten står juristen och entreprenören Erling Løken Andersen. Enligt grundaren är målet att ”öppna branschen och bidra till att göra den mer transparent och att underlätta ansvarsutkrävande”.

Via sajten Advokatguiden ska klienter kunna hitta, jämföra och kontakta advokater. Advokaterna, å sin sida, uppmanas att ta kontroll över sina profiler. Detta kan göras kostnadsfritt, men utbudet av tjänster som är knutna till kontrollen över profilen ökar betydligt för den som också betalar.

I augusti 2021 lanserades Advokatguiden förutom i Sverige även i Danmark. Planerna är, enligt Erling Løken Andersen, att fortsätta etablera sig i en rad europeiska länder.

Advokatguiden svarar på kritiken.