Annonser

Hot, hat & våld mot advokater

Advokatsamfundets undersökning bland ledamöter/biträdande jurister 2018

Enligt en enkät bland samtliga advokater och biträdande jurister år 2018 hade 24 procent av advokaterna utsatts för hot med anledning av sitt arbete.

10 procent av advokaterna hade blivit utsatta två eller fler gånger. Mest utsatta för hot var de advokater och jurister som arbetade med humanjuridik. 42 procent av dem hade utsatts.

Enligt undersökningen kom fyra av tio hot från motparten i ett ärende. Nästan hälften av hoten kom från någon annan än motparten, exempelvis klienten eller allmänheten.

På frågan hur hoten hade påverkat ens yrkesutövning svarade advokater och biträdande jurister att de bland annat skaffat överfallslarm i sina hem, skrivit sig på annan adress än sin familj och att de inte företrädde alla som sökte biträde. procent av advokaterna uppgav också att de med anledning av sitt arbete utsatts för trakasserier eller smutskastning via internet, till exempel förtal, falska blogginlägg eller kommentarer, ryktesspridning på Facebook eller liknande.