Annonser

Advokatbyråerna efter covid

Plus och minus med nya hybridarbetet

Den största positiva förändringen av arbetslivet för jurister i modern tid. Samtidigt vet vi inte vad det ökade hybridarbetet innebär för advokatbyråerna på sikt. Det säger arbetspsykologen Jens Näsström.

Tillsammans med kollegan Malin Nyman driver han ett treårigt forskningsprojekt om hybridarbete, alltså hur advokatbranschen påverkas av att fler växlar kontorsarbete med arbete hemifrån.

Hittills har man samlat in enkäter från över 1 500 advokater på 14 byråer i Sverige, Finland, Norge och Danmark. Och det följs upp regelbundet.

– Mycket av det vi går igenom just nu händer bara en gång men betyder också att varje fas erbjuder ett unikt tillfälle att hämta in data och utvärdera. Vad händer till exempel när halva styrkan jobbar på distans, eller om alla plötsligt vill jobba hemifrån, frågar sig Jens Näsström.

Bättre än befarat

Resultaten hittills visar att de flesta byråer klarat den påtvingade omställningen under pandemin bättre än befarat och att ­merparten av medarbetarna uppskattat den nya friheten.

– De individuella bakgrundsfaktorerna spelar stor roll. Yngre jurister som bor ensamma och lite trångt har påverkats negativt och har gärna velat komma in till kontoret. Medan en tydlig majoritet av de tillfrågade vill kunna fortsätta att jobba på distans, det gäller även delägarna, säger Jens Näsström.

Studien visar också att en del byråer ser det som självklart med hybridarbete medan andra siktar på att gå tillbaka helt och hållet.

– En del mindre byråer, upp till 30 jurister, säger att de vill jobba traditionellt och värna om kulturen. Jag tror att det går lättare när man är en liten byrå. Däremot riskerar dessa att få det svårare att rekrytera med den inställningen. Å andra sidan har de inte så många rekryteringar per år.

Bättre balans

Den stora fördelen som det ökade distansarbetet redan bidragit till är att medarbetarna fått lättare att upprätthålla balans arbete/fritid och att utmattningssymtom minskade kraftigt initialt.

– Under det gångna året har antalet arbetstimmar successivt ökat för många, och en del ligger nog nu på all time high avseende arbetsbörda.  När man bor och arbetar på samma ställe, och inte får omväxlingen och stimulansen som kontoret och kollegorna ger så kan det sammantaget blir väldigt tufft för vissa. Det är ett av många exempel på hur skiftande och svårförutsägbar utvecklingen är, säger Jens Näsström.

Ökad flexibilitet ligger annars högt upp på önskelistan hos unga jurister som ska in på en byrå och oroar sig hur de ska få ihop livspusslet, säger Jens Näsström.

Den största nackdelen är att det är mycket svårare att organisera och leda grupper när en del är på plats och andra deltar digitalt.

– Framför allt gäller det ett coachande ledarskap som är mest effektivt. Det kräver också ett intresse för ledarskap, kompetens och läggning som inte är given för alla juridiska ledare, säger Jens Näsström. En annan stor utmaning är hur man ska kunna upprätthålla en stark organisationskultur när inte alla är på plats alla dagar.

Orättvist och kvinnofälla

Andra risker är att de personer som är mer på kontoret gynnas på bekostnad av dem som arbetar mer hemifrån och att hemarbetet kan bli en kvinnofälla.

– Forskning visar vidare att de som arbetar hem­ifrån får hälften så många befordringar eftersom de har mycket mindre facetime med arbetsledare. Det innebär en ökad risk för snedrekrytering av nya del­ägare, särskilt om kvinnor jobbar mer på distans för att få ihop livspusslet.

Ingen annan bransch lägger så mycket pengar på sitt kontor som advokater. Kontoret är en viktig del i byråkulturen. Byråns lokaler och storlek lär också påverkas.

– Ska man ha roterande platser om folk jobbar hemma två dar i veckan? Ska funktionen vara annorlunda? Om man kommer in till kontoret ett par dar i veckan så kommer fokus att ligga på sociala möten och samarbeten. Advokatbyråer kommer att se annorlunda ut om ett par år.

Utmaningar oavsett väg

Och oavsett vilken väg som väljs blir det utmaningar att hantera, spår Jens Näsström.

– De som väljer att alla ska gå tillbaka till kontoret får problem med rekrytering och sitter kvar med problemet balans arbete/fritid.

För dem som går in i hybrid uppstår utmaningarna i att ledarskapet måste uppdateras. Självledarskap måste läras ut till de yngre, hur ha möten, delegera arbetsuppgifter och sånt.

Dessutom behöver tekniska lösningar utvecklas och det behöver uppstå normer för när man träffas fysiskt eller online och när det är okej med hybrid­möten.