Annonser

Eva-Maj Mühlenbock föreslås bli ny ordförande

Valberedningen har presenterat sitt förslag inför årets fullmäktigemöte. Ny ordförande, efter avgående ordföranden Christer Danielsson, föreslås bli vice ordförande Eva-Maj Mühlenbock.

En enig valberedning föreslår nyval av Eva-Maj Mühlenbock till ordförande i Advokatsamfundets styrelse för tiden den 1 juli 2021 – 30 juni 2023. Ny vice ordförande föreslås bli Petter Hetta.

Nio styrelseledamöter ska väljas vid fullmäktigemötet. Valberedningen föreslår här omval av Åsa Erlandsson, Rebecka Lewis, Silvia Ingolfsdottir Åkermark, Kristoffer Ribbing, Pia Brink, Emil Andersson, Johanna Näslund och Magnus Nedstrand samt nyval av Lisa Läntä, Piteå.

I Advokatsamfundets disciplinnämnd löper inga mandattider ut 2021.

Valberedningen har, enligt protokollet från mötet, strävat efter att ha flera kandidater till respektive post i styrelsen samt att ha kandidater från olika verksamhetsområden, åldrar och kön för att möta det behov som finns i styrelsen.