Annonser

Inte fel låsa in advokat i förvar

Migrationsverkets rutiner i förvaret i Åstorp begränsade inte den intagnes rätt att träffa sitt offentliga biträde. Det fastslår JO, som samtidigt uppmanar Migrationsverket att ta fram nationella rutiner kring besök, gärna i samråd med Advokatsamfundet.

Ett offentligt biträde som besöker sin klient i Migrationsverkets förvar i Åstorp får, enligt rutinerna, genomföra mötet med klienten i ett låst rum. Biträdet har tillgång till en telefon med larmfunktion.

En advokat anmälde förvarets rutiner till JO. Advokaten ansåg sig inte kunna godta inlåsningen, och hävdade därmed att rutinerna hindrade den frihetsberövade från att samråda med sitt biträde vid ett personligt möte.

JO delade inte advokatens bedömning, och fann inte skäl att kritisera Migrationsverket. Däremot finns det, enligt JO, anledning för verket att ta fram en nationell rutin för offentliga biträdens besök hos förvarstagna klienter. I det arbetet kan det finnas skäl att samråda med exempelvis Sveriges advokatsamfund, skriver JO.