Annonser

Medlingskollegiet – nytt kollegium för advokater

Medlingskollegiet ska bli ett forum för advokater och biträdande jurister med intresse för medling. Det nya advokatkollegiet håller sitt första möte, digitalt, i mars. Medlingskollegiet ska omfatta intresserade advokater och biträdande jurister i hela Sverige och i Advokatsamfundets utlandsavdelning, inom alla verksamhetsområden, familjerätt, affärsjuridik och straffrätt.

– Syftet är att skapa ett forum för advokater och biträdande jurister i hela landet för erfarenhetsutbyte. Avsikten är att Medlingskollegiet ska samla inte bara medlare. Kollegiet ska omfatta alla som är medlare, vill arbeta som medlare, eller är verksamma som partsombud – eller bara är allmänt intresserade, säger initiativtagaren advokat Gert Nilsson Eldrimner.

Enligt Gert Nilsson Eldrimner ska medlingskollegiets verksamhet i princip vara digital.

– Om man vill skapa ett nationellt forum är det mycket enklare att göra det digitalt än att göra som förr, när man hade lokalavdelningar.

Medlingskollegiet vill också engagera föredragshållare med betydande erfarenhet från den internationella arenan. Genom att verksamheten i huvudsak ska vara digital, blir det enklare än tidigare.

– Jag har arrangerat medlingsseminarier tidigare, men då behövde föreläsarna resa från England och USA. Det här blir ett mycket lättare sätt att få högkvalitativa föredrag, säger Gert Nilsson Eldrimner.

Gert Nilsson Eldrimner ser en stor potential för medling som konfliktlösningsmetod i Sverige.

– Medling i kommersiella tvister har stora fördelar jämfört med domstol och skiljeförfarande, som tar lång tid, kostar mycket och förstör affärsrelationerna, säger han.

Enligt Gert Nilsson eldrimner är Sverige bland de länder som ligger sist när det gäller att använda medling, särskilt i kommersiella sammanhang. Han menar att advokatbyråer som arbetar med kommersiella tvister hitills inte har tagit medling på allvar, men han hoppas att både tvistande parter och deras ombud snart inser de stora fördelarna med medling jämfört med tvist i domstol eller skiljeförfarande.

– Medling förekommer en del i familjerättstvister, men vi ligger 10–15 år efter Danmark, 30 år efter England och 50 år efter USA. I England och USA är det mycket vanligt att advokater är engagerade som medlare eller ombud i medling i alla typer av mål, men i Sverige
gissar jag att det är högst ett hundratal advokater som någon gång har varit involverade, säger han.

Medlingskollegiets första möte hålls online den 22 mars kl. 16.30. Den som är intresserad anmäler sig genom att ansöka om medlemskap i Medlingskollegiets Facebookgrupp: www.facebook.com/groups/3783926694999330

Advokatkollegier

Kollegierna består av advokater som har gått samman för att tillsammans verka för frågor som ligger nära deras dagliga verksamhet. Sedan tidigare finns 11 regionala kollegier för försvarare, för advokater verksamma inom familjerätt och migrationsrätt samt Rekonstruktör- och konkursförvaltarkollegiet (REKON) som omfattar hela Sverige men i sin tur har 11 lokala kollegier.