Annonser

Advokaten – nu klimatkompenserad

På en redaktion liksom i de flesta företag och organisationer finns det vissa återkommande arbetsuppgifter, som tillhör de nödvändiga men kanske inte de mest lustfyllda. En sådan är de återkommande upphandlingarna av olika tjänster. Uppdrag som måste göras för att förnya och säkra att de konsulter och tjänster som köps in är de mest prisvärda och håller bästa möjliga kvalitet.

Hösten 2020 var det dags att upphandla tryckningen av tidskriften Advokaten. När upphandlingen var färdig stod det klart att tidskriften Advokaten för första gången på många år, och efter flera omgångar av upphandlingar under åren, byter tryckeri till företaget Åtta.45 i Järfälla utanför Stockholm. Ett modernt tryckeri med stor kapacitet och tydlig miljö- och klimatprofil. Åtta.45 tryckeri är det första tryckeriet i Sverige som blev licensierat av Svanen och har licensnummer 1.

I och med bytet av tryckeri är tidskriften Advokaten från och med nr 1 i år klimatkompenserad. I korthet innebär det att klimatpåverkan har räknats ut med hjälp av ett verktyg som heter ClimateCalc och sedan kompenserat med utsläppsrätter från South Pole. Beräkningsverktyget ger exakt information om klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv. South Pole har utvecklat över 700 klimatprojekt inom förnybar energi, skogsbruk, jordbruk och industri. Det innebär att vi i priset för tryckningen också köper utsläppsrätter kopplade till ett kraftverksprojekt i Indonesien, som utvinner geotermisk energi. Kraftverket producerar el från den vulkaniska berggrunden enligt samma metod som kraftverken på Island använder. Övriga energileverantörer i regionen utgörs av kolkraftverk.

Utvecklingen går med andra ord framåt. Trevlig läsning!

Tom Knutson
Chefredaktör