Annonser

Rättegångsspel i Almedalen med fokus på rättspolitik

I sommar arrangerar Advokatsamfundet ett rättegångsspel i Almedalen för tredje året i rad. Syftet med förhandlingen i Almedalens domstol är att öka kunskapen om hur vårt rättssystem fungerar och samtidigt sätta fokus på och debattera aktuella rättspolitiska frågor. En så kallad mock trial ger möjligheter att belysa rättsutvecklingen på ett konkret och  intresseväckande sätt i linje med våra kärnuppgifter enligt stadgarna. Rättegången sker i Visby på Gotlands  museum, men visas också på Advokatsamfundets hemsida och troligtvis även på SVT Forum som föregående år.

I år kommer rättegången särskilt att belysa advokatens viktiga roll i brottmål.

Brottmålsadvokater är i dag mer ansatta än någonsin. Förtroendet för försvarsadvokater har påverkats negativt av de senaste årens händelser och skriverier om uteslutna advokater, samtidigt som det införs förslag från olika håll som försvårar advokaternas yrkesutövning. Som exempel har det införts en särskild förordnandetaxa och regeringen har tillsatt en utredning som ska överväga fortsatta kostnadsbesparingar för offentliga försvarare. Åklagarmyndigheten har nyligen infört ny vägledning som får negativa konsekvenser för advokater i arbetet med häktade klienter, och många advokater upplever allvarliga arbetsmiljöutmaningar, till exempel i domstolar där kvinnliga försvarsadvokater upplever ökat ifrågasättande.

Det är också mycket oroande att advokater utsätts för ökat hot, hat och påverkan i sin yrkesutövning. I oktober 2019 skrev jag en debattartikel i SvD om att advokaters ställning och oberoende riskerar att undermineras genom hot och våld och ifrågasättande av yrkeskårens kärnvärden. Situationen har inte förbättrats sedan dess. Det är därför mycket angeläget att vi fortsätter arbetet med att öka kunskapen och insikten om advokatens viktiga roll för att upprätthålla enskildas rättssäkerhet. 

Advokatens uppgift i rättsprocesser är att tillförsäkra sina klienter en rättvis rättegång och tillvarata den enskildes rättigheter. Advokater är en garanti för ”access to justice”. I de tider vi lever i i dag tål det också att påminnas om att alla har rätt till ett försvar, även svaga och utsatta grupper i vårt samhälle samt personer som är misstänkta för brott.

Den fiktiva domstolen i Almedalen kommer att pröva frågan om ett misshandelsfall. Till sin hjälp har ordföranden, hovrättsrådet Mikael Swahn, inte bara advokaterna Ulrika Borg, Lotta Wirén, Annika Nisser och åklagaren Anna Svedin, utan också en nämnd bestående av författare. Deckarförfattarna Mari Jungstedt och Håkan Nesser och Johan Eriksson (som skrivit sin första kriminalroman ”Tjuv och polis”) kommer troligtvis att ha spännande infallsvinklar när de ger sin syn på utgången i målet.

Almedalsrättegången vill påminna om vikten av ”equality of arms” i processen. Vad får det för konsekvenser om man som tilltalad inte har tillräckliga möjligheter att utöva sitt försvar? Missa inte rättegången den 26 juni, se den antingen live på plats eller på Advokatsamfundets hemsida.

Glad sommar! 

Mia Edwall Insulander
Generalsekreterare Sveriges advokatsamfund
mia.edwall.insulander@advokatsamfundet.se