Annonser

Framtidssäkrat ledarskap

Omfamna AI som en strategisk möjliggörare

Azra Osmančević förklarade i sin föreläsning om ledarskap och AI att principer som hon tillämpar i sporten vågsurfing är användbara även när det gäller ledarskap. Liksom surfare balanserar på sin bräda måste ledare hitta balans, särskilt i turbulenta och förändringsbenägna tider.

Azra Osmančević har tidigare varit affärsadvokat med inriktning på immaterialrätt. Hon utsågs av chefsorganisationen Ledarna till ”Framtidens kvinnliga ledare” 2023 och till ”Digital Leader of the Year” vid Nordic Women in Tech Awards 2022. Azra Osmančević talade under rubriken ”Framtidssäkrat ledarskap och AI”.

Azra Osmančević tyckte att det finns fyra saker som en ledare som ska implementera AI i sitt bolag absolut inte får missa:

Compliance. Man måste följa relevanta lagar och standarder som reglerar AI: dataskyddslagar, konsumentlagar, branschspecifika standarder. 

– Det kräver också att man ser på diskriminering, säkerhet och så vidare, sa Azra Osmančević.

Transparens och ansvarsskyldighet. Bolaget måste ge tydliga förklaringar till hur AI-träningsmodellerna är byggda och vilka data som har använts. Ledaren behöver se till att etablera mekanismer för att utkräva ansvar och övervaka AI-systemen.

Riskhantering. Det är viktigt att bedöma riskerna med AI. Just nu är man fokuserad på att utveckla teknologin. Men du kanske bygger en AI-modell som du inte kan tillämpa senare, eftersom du inte har byggt den på ett tillförlitligt sätt eller inom ramarna för EU:s AI-förordning.

Ansvarsfull datahantering är bland det viktigaste att tänka på genom hela AI-cykeln.

– Från datainsamling till bearbetning, modellträning och slutledning ska det finnas en tydlig process hela vägen. Det är utmanande för ledaren, sa Azra Osmančević.

Hon betonade att företag måste se till att AI respekterar grundläggande mänskliga rättigheter och etiska principer. Det innebär att säkerställa att AI-system inte genererar orättvisa eller diskriminerande utfall. AI-system och beslutsprocesser måste också vara förståeliga och förklarliga för användare. Det är viktigt, men kan vara svårt, liksom det är viktigt att skydda integriteten och använda kryptering och åtkomstkontroller för att begränsa risker vid hantering av personuppgifter.

– Men det kanske viktigaste är att se till att AI-utvecklingen prioriterar människors välbefinnande och befogenheter, förbättrar mänskliga förmågor med autonomi och värdighet, sa Azra Osmančević.

För att ta vara på möjligheterna med AI bör företagen hålla sig till en tydlig strategi i AI-arbetet, tyckte Azra Osmančević. Det arbetet börjar hos bolagets styrelser, som har att etablera nödvändiga processer och strukturer för att identifiera specifika affärsbehov och mål samt därefter utforska relevanta AI-användningsfall. 

– Nyckelkomponenten i all AI är data. Man behöver utforska och förbereda träningsdata för att stödja AI-initiativ, sa hon.

Samarbete med expertis utifrån gör det billigare att utveckla AI-kompetens. Pilotprojekt som justeras längs vägen kan skalas till någonting större.

– Omfamna AI som en strategisk möjliggörare och använd AI för att upparbeta konkurrensfördelar jämfört med andra bolag, sa Azra Osmančević.