Annonser

Ni advokater har mycket att vinna på att bli öppnare

Konservativa advokatbyråer kommer att förlora talanger till de byråer som är progressiva och som jobbar aktivt med förtroende och tillit. Dagens talanger vill jobba på företag som visar hjärta – och det vill dagens klienter också.

När jag jobbade som personaldirektör på Investor 1997 till 2005 kunde jag förundras över advokatbyråerna och hur de jobbade enormt många timmar inför en M&A-process eller andra typer av tjänster som de gjorde för oss och andra. Jag undrade alltid vems fel det var att det blev så kort framförhållning och sena nätter. Vi som klienten? Advokatbyrån? Eller var det bägges fel? Svaret jag fick var att det alltid är ett stort hemlighetsmakeri kring affären när ett bolag skall köpas eller säljas, och då kallas rådgivare in i sista sekund.

Jag tror, rätta mig om jag har fel, att det fortfarande är på detta sätt än i dag 2024. Ni advokater jobbar sena nätter ibland, och jag är övertygad om att genom en bättre tillit och förtroende mellan er och kunden skulle detta kunna undvikas i de flesta fallen. För mig handlar det alltså om förtroende och tillit. Sedan jag startade Novare 2001 (vi omsätter i dag cirka 300 miljoner kronor och har gjort ett antal exits och förvärv) har jag jobbat med en duktig advokat. Han är alltid med mycket tidigt i våra tankar kring kommande affärsmöjligheter och vi har ett enormt förtroende för honom, hans kunnande och integritet. Fast, ibland missar jag att briefa honom och då kan det blir en sen natt eller två, det ska medges.

Är det något som jag förknippar med er yrkeskår är det just förtroende och tillit. Ni har, i ert DNA, en enorm integritet. Risken som jag ser i er kår är att denna integritet kan slå över i att ni blir för reaktiva och hemlighetsfulla. Det ligger också i ert DNA. Vad försöker jag säga med denna inledning? Jo, jag tror att ni som advokatkår skall jobba mer med era klientrelationer. Ni har all chans i världen att få vara med mycket tidigare i processen och dessutom få en sund arbetsinsats på köpet.

Varför trycker jag på det hårda arbetsklimatet? Jo, dagens unga vuxna kommer ha allt större, starkare och, let’s face it, rimligare krav på oss arbetsgivare. Vill man locka talangerna måste man kunna erbjuda utmaningar, utvecklingsmöjligheter och en sund arbetskultur. De är inte, vilket är bra, beredda på samma sätt att ”jobba ihjäl sig” och försaka mycket av livets övriga sidor som vi 50- och 60-talister gjorde. Konservativa byråer kommer därför att förlora stort till de byråer som är progressiva och som jobbar aktivt med detta på ett seriöst och konstruktivt sätt. Det som är hoppfullt är att det redan finns många advokatbyråer som jobbar på detta sätt. Det är mycket glädjande och de ligger bra till att vinna talangkriget.

En annan insikt som jag gärna vill dela kring dem som kommer in på arbetsplatser i dag är deras stora krav på feedback. Ett årligt utvecklingssamtal duger inte, de vill ha mer av oss chefer. Ibland för mycket! Jag har själv skippat årliga utvecklingssamtal utan försöker i stället ligga närmare mina medarbetare och ge dem mycket beröm och ibland lite konstruktiv feedback löpande under året. Mitt råd är att hela tiden följa sina medarbetare nära! Det där med bekräftelse och beröm är viktigare än vi tror – hur många av er är det som säger god morgon när ni går in på kontoret? Eller, när ni jobbar sent, hälsar på städpersonalen? Börja med det, det är en del av att vara en progressiv arbetsgivare, chef eller partner. Vi är för dåliga i Sverige på att hälsa och visa värme och omtanke. 

Det som dock värmt mitt hjärta är allt gott som ni advokater gör för vårt samhälle. 2020, när pandemin tog tag i oss, ställde ni som samfund upp när den ideella organisationen Beredskapslyftet behövde lärare i ett sommarprojekt som vi drev 2020 tillsammans med Fryshuset för att hjälpa 1 000 ungdomar att få ett sommarjobb. Sedan dess har jag sett, gång på gång, era gedigna insatser när det gäller att hjälpa ukrainska advokater och andra flyktingar att få jobb hos er. Mina erfarenheter är att ni som yrkeskår gör betydligt mer än vad många känner till kring att stötta vårt samhälle i kris. Ni borde få mycket mer cred än vad ni får. Det kanske dock också är en del av ert DNA, att inte förhäva er, utan ligga lågt även med detta. Gör inte det, dagens talanger vill jobba på företag som visar hjärta. Dagens klienter vill det också.  

Mitt sista medskick för att locka talanger är att sluta prata om mångfald och
i stället aktivt arbeta för det. I dag har 30 procent av oss svenskar en mamma eller en pappa som är född i ett annat land. Med andra ord, vi har redan en enorm mångfald i vårt land men det speglas inte i våra ledningsgrupper eller partnergrupper i näringslivet. Här måste vi bli mycket bättre och jag hoppas att ni som har så mycket hjärta i er till exempel skapar ett långsiktigt projekt för att få ungdomar i åldern 13–18 år från utsatta områden att vilja läsa juridik. Ni som samfund skulle kunna gå ihop, köra en liten genomtänkt pilot och sedan skala upp när ni vet att det flyger och då även berätta det för allt och alla.

Sammantaget tror jag, vet jag, att ni advokater har mycket att vinna på att bli öppnare, släppa garden lite, bjuda in mer och ta ett mer synligt samhällsansvar. Som advokater är ni en av få oberoende parter i samhället. Här kan ni vara goda förebilder och på köpet inte bara få de bästa talangerna utan också fler klienter. Att samhället dessutom blir starkare är bara en bonus. 

Fredrik Hillelson
Vd och grundare av humankapitalbolaget Novare

Fredrik Hillelson är vd och grundare av  humankapitalbolaget Novare, och är en av Sveriges mest erfarna chefsrekryterare. Fredrik har ett stort samhällsintresse och engagemang. Han har examen från Marinens officershögskola samt  i beteendevetenskap från Stockholms  universitet.