Annonser

Lästips

Bevisning i brottmål
Författare: Lars Holmgård
Förlag: Norstedts Juridik
Bevisning i brottmål behandlar alla tänkbara bevisfrågor som uppkommer i domstolars handläggning av brottmål. Denna andra upplaga har berikats med värdefulla tillägg om AI, DNA-bevisning och reglerna kring tidiga förhör samt analyser av nya intressanta rättsfall. Boken riktar sig till alla som vill hålla sig à jour med de senaste förändringarna inom brottmål.  

Uppehållsrätten
Författare: Katarina Hyltén-Cavallius
Förlag: Norstedts Juridik
Hur ser rätten att uppehålla sig i Sverige ut för EU/EES-medborgare och deras familjemedlemmar? Vilken betydelse har unionsmedborgarskapet? Hur påverkar EU-rättens utveckling och EU-domstolens avgöranden denna rättighet? Denna bok ger välgrundade svar på dessa frågor och erbjuder en tydlig guide genom relevant EU-lagstiftning och rättspraxis. Med fokus på att integrera dessa aspekter med svensk lagstiftning och rättstillämpning, är boken ett värdefullt verktyg för jurister som arbetar med uppehållsrätt. Strukturerad i tre delar – unionsmedborgares uppehållsrätt, härledd uppehållsrätt för familjemedlemmar, samt rätten till likabehandling – erbjuder den både teoretisk och praktisk insikt.  

Bok

Talent in the Legal Profession: How to Attract, Retain and Engage Top Talent / Alex Davies, red.
Talent in the Legal Profession utforskar olika strategier för att attrahera, behålla och engagera unga talanger inom juridiken med samlade insikter från etablerade experter och nya röster inom den juridiska sektorn. I dagens komplexa arbetsmiljö utgör den essentiell läsning för alla ledare av juridiska team. 

Avhandlingar

Integrationskrav i domstol: en studie av hur svenska migrationsdomstolar förhåller sig till nationella politiska ambitioner och övernationella rättskällor av Lovisa Häckner Posse, Lunds universitet
Medborgerliga integrationskrav är numera en central del av statlig migrationskontroll. Personers möjligheter till familjeåterförening, permanent uppehållstillstånd och medborgarskap knyts till krav på bland annat adekvat sysselsättning och godtagbara boendeförhållanden. Denna avhandling undersöker vad som händer när medborgerliga integrationskrav blir föremål för svenska migrationsdomstolars dömande verksamhet, med fokus på domstolarnas tillämpning av försörjningskravet vid familjeåterförening. 

Mellan åtal och dom: om underlaget och ramarna för rättens bedömning av frågorna om skuld, rubricering och påföljd av Lars Edstedt, Uppsala universitet, Iustus
I denna omfångsrika avhandling undersöks frågor om rättens bundenhet vid gärningsbeskrivningen och frihet vid den rättsliga bedömningen av gärningen. Vilka processhandlingar som kan påverka prövningsramen, rättens materiella processledning, hur precist och detaljerat åtalet behöver vara och vad som händer om det inte är det – diskuteras utförligt i avhandlingen. Därtill analyseras Europadomstolens praxis kring den tilltalades rätt till information om anklagelsen.  

Festskrifter

Festskrift till Mikael Möller Redaktörer: Jonatan Schytzer, Peter Strömgren och Margareta Brattström Förlag: Iustus
Mikael Möller, professor emeritus i civilrätt vid juridiska institutionen vid Uppsala universitet, hyllas i denna festskrift för sina omfattande insatser inom både teoretisk och praktisk juridik. Boken samlar bidrag från kollegor och vänner som belyser hans arbete för att förbättra den materiella rätten, hans skicklighet i att lösa juridiska problem och inflytande inom rättsvetenskapen. Festskriften överlämnades till Mikael Möller vid Insolvensrättsligt forum 2024.  

Festskrift till Åsa Gunnarsson  Redaktörer: Mats Tjernberg, Cristina Trenta och Nick Dimitrievski Förlag: Iustus
Åsa Gunnarsson, professor i juridik och framstående forskare inom skatt, socialförsäkring och jämställdhet, hedras i denna festskrift. Åsa Gunnarsson har spelat en central roll i utvecklingen av rättvisa och hållbara skattesystem i Europa, inte minst genom att leda det prestigefyllda EU-projektet Fair Tax.