Annonser

Paneldebatt

Högre förväntningar på kvinnor än män

Att finna tid för att utveckla ledarskapet på advokatbyrån, oavsett inriktning och storlek, kan vara svårt men är både viktigt och nödvändigt. Det var alla tre advokaterna i panelsamtalet om yrkets utmaningar överens om.

I Rakelkonferensens panelsamtal diskuterade tre advokater, från tre advokatbyråer med skilda inriktningar och storlekar, utmaningarna med att arbeta som advokat och kvinna i dag: Minna Boström från Advokatfirman Sweger & Boström med inriktning på familjerätt, Isabel Cantos från affärsjuridiska Advokatfirman Cederquist och brottmålsadvokaten Sabina Saidi från Advokatfirman Bastling & Partners. Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander ledde samtalet.

Isabel Cantos hade uppfattningen att arbetet med ökad jämställdhet har ett stort fokus internt på firman men också hos klienter, och att det är viktigt som affärsjuridisk advokatbyrå att ha ett medvetet förhållningssätt till skillnader i förväntningar på engagemang och prestationer hos medarbetare samt att arbeta aktivt med att skapa lika möjligheter för kvinnor och män att bygga sina kommersiella plattformar.

– Som byrå är det viktigt att vi jobbar aktivt och genomtänkt med att sätta samman team för olika projekt. Det är naturligtvis centralt att teamet utformas utifrån klientens behov och vad som är lämpligt för uppdraget, men vi behöver också säkerställa att vi skapar möjligheter för kvinnor och män i lika utsträckning att utvecklas och ha en central roll i projekten och relationerna till byråns klienter, sa hon.

Sabina Saidi såg stora utmaningar med att arbeta som kvinna och advokat. Enligt henne är det generellt hårt att vara brottmålsadvokat i dag.

– Att få ihop ett familjeliv och en dräglig vardag och kombinera det med att vara brottmålsadvokat är extremt utmanande och kanske tuffare än någonsin, sa Sabina Saidi.

Sabina Saidi menade att det är svårt för brottmålsbyråerna att förändra strukturer även om viljan finns, eftersom de måste förhålla sig till andra aktörer, domstolar, polis, åklagare och andra myndigheter, som gör det besvärligt.

Enligt Sabina Saidi behandlas kvinnor och män olika när de har barn. Kvinnor förväntas ta mer ansvar.

Hon berättade att flera kvinnliga advokater har blivit utskällda i rätten för att de måste hämta barn på förskolan när rättegången förväntas dra över tiden, att de får frågor från rätten om var advokatens partner är eller om advokaten inte har föräldrar som kan hämta barnet, och att de har fått frågor om graviditeter i rättssalen. 

Minna Boström framhöll värdet av mentorer och förebilder.

– Jag hade redan tidigt i min karriär en mentor, en chef, en förebild som stöttade mig och trodde på mig, som backade upp mig i att bli en egen person i branschen. Det är någonting jag försöker bära med mig i dag till våra medarbetare, sa hon.

De tre paneldeltagarna ansåg alla att det är viktigt att kunna tala kolleger emellan och att bygga nätverk över byrågränserna för att bidra till ökad jämställdhet och mångfald, och dessutom att som chef och ledare rent konkret visa att det fungerar att kombinera familjeliv med advokatyrket och att därmed skapa förutsättningar för en långsiktig karriär som advokat.