Annonser

Ny litteratur i urval

Tryckår: 2024 om inte annat anges.

Arfwidsson, Autilia: Hybrid mismatches in international transactions : a study of linking rules in EU and tax treaty law (Department of law, Uppsala University. 543 s. Diss. Uppsala universitet, 2024)

Born, Gary B.: International commercial arbitration. Vol. 1, International arbitration agreements (3. ed. Alphen aan den Rijn, The Netherlands : Kluwer Law International, 2021. 1642 s.) 

Born, Gary B.: International ­commercial arbitration.  Vol. 2, International arbitral procedures (3. ed. Alphen aan den Rijn, The Netherlands :  Kluwer Law International, 2021. s. 1644–3137) 

Born, Gary B.: International commercial arbitration. Vol. 3, International arbitral awards (3. ed. Alphen aan den Rijn, The Netherlands : Kluwer Law International, 2021. s. 3140–4870) 

Concise European design law / edited by: Verena von Bomhard, Alexander von Mühlendahl (3. uppl. Alphen aan den Rijn : Kluwer Law International, 2023. 616 s. Concise IP)

Ekelöf, Per Olof: Rättegång. H. 5 / Per Olof Ekelöf, Henrik Bellander, Henrik Edelstam, Mikael Pauli (9. uppl. Norstedts Juridik. 345 s. Institutet för rättsvetenskaplig forskning ; 46) 

Ekelöf, Per Olof: Rättegång I–V. Supplement / Per Olof Ekelöf, Henrik Bellander, Mikael Pauli (15. uppl. Norstedts Juridik. 137 s. Institutet för rättsvetenskaplig forskning ; 79) 

Hager, Richard: Allmän fastighetsrätt : fastighetstillbehör, fastighetsköp, servitut, fastighetspant och sakrättsliga frågor / Anders Victorin, Richard Hager (9. uppl. Iustus. 311 s.) 

Iseskog, Tommy: Att kunna vara chef (8. uppl. Norstedts Juridik. 200 s.)

Juridisk metodbok : för socialarbetare och andra offentliganställda / Annika Rejmer, Stefan Zetterström, Sverker Scheutz, Therése Fridström Montoya (5. uppl. Norstedts Juridik. 185 s.) 

Nitzelius, Tor: Skolans arbetsmiljö : praktiska typfall / Tor Nitzelius, Göran Söderlöf (6. uppl. Norstedts Juridik. 246 s.) 

Olauson, Erland: Kollektivavtalsförhandlingar i den svenska modellen (Norstedts Juridik. 2024. 143 s.)

A practitioner’s guide to the European Convention on Human Rights / consultant editor Karen Reid (7. ed. London : Sweet & Maxwell, 2023. 1408 s.)

Rättsstatens utmaningar / Marianne Dahlén & Görel Granström, red. (Institutet för rättshistorisk forskning.  307 s. Rättshistoriska studier ; 32)

Sarenbo, Sirkku: Djur och rätt : förvaltningslagen, djurskyddslagen och tillsynslagen m.m. / Sirkku Sarenbo, Helena Striwing (Norstedts Juridik. 223 s.)

Strand, Magnus: The passing-on problem in damages and restitution under EU law / Magnus Strand, Ignacio García-Perrote Martínez (2. ed. Northampton : Edward Elgar Publ., 2023.
465 s. Elgar European law and practice series) 

Sverne Arvill, Ebba: Hälso- och sjukvårdslagen : med kommentarer / Ebba Sverne Arvill, Anders Printz och Lars-Åke Johnsson (12. uppl. Norstedts Juridik. 356 s.) 

Öman, Sören: AD om arbetstagarbegreppet och tidsbegränsad anställning (3. uppl. Lars Åhnberg. 145 s.)