Annonser

Förslaget tidskrav för försvarare bör förvisas till papperskorgen

Advokat Martin Beskow ogillar förslaget om tidskrav för försvarare. Förslaget är ytterligare ett i en lång serie av försämringar för förutsättningarna att anställa unga jurister, anser han.

Jag är medveten om att jag inte är remissinstans men vill ändå slå ett starkt slag för att Advokatsamfundet bör avslå tillsynskommitténs förslag om tidskrav för försvarare. Förslaget medför ingen nytta men allvarlig skada. Det kommer dessutom att medföra avsevärda praktiska problem.

1: Ingen nytta. De jurister som passerat 4,5 års juristutbildning, tagit sig igenom en anställningsprocess på advokatbyrå och sedan jobbat i tre år som biträdande jurister är normalt fullt kompetenta att hantera både barn och allvarliga brott. De ytterst få som inte har tillräcklig kompetens kommer inte att ha det två eller tre år senare heller. Visserligen har möjligheterna att bygga upp kompetens för biträdande jurister att lära sig brottmål skadats allvarligt av Advokatsamfundets likaledes dåliga beslut att förbjuda substitution i brottmål, men jag menar att trots det har man tillräcklig kompetens efter tre år som biträdande jurist. Ytterligare väntetid medför inga fördelar. 

2: Allvarlig skada. Förslaget är ytterligare ett i en lång serie av försämringar för förutsättningarna att anställa unga jurister. Vi har ovan nämnda förbud mot substitution, kvalifikationstid för uppdrag som målsägandebiträde, förbud mot uppdrag som särskild företrädare, taxa i förordnandemål för att nämna några. Hur ska vi förklara för en gymnasiestudent som vill bli försvarare att det kommer att ta mer än tio år? Många kommer att tappa intresset. Jag ser avsevärda risker för att många advokater tycker ribban ligger för högt för att anställa, och utbilda, unga jurister. Nackdelarna staplade på varandra kan bli för många vilket kan medföra stor skada för advokatkårens rekryteringsbehov på sikt. Det behövs en tillväxt och en föryngring.  

3: Praktiska problem. Tänk er telefonsamtalet från tingsrättens rotelsekreterare som inte kan reglerna om god advokatsed till advokatsekreteraren som inte känner till reglerna om straffminimum (som dessutom ändras hela tiden). Samtalet syftar till att förordna en advokat som försvarare. Det kommer att bli fel väldigt ofta. Dessutom ändras rubriceringen på en brottsmisstanke väldigt ofta under utredningens gång. Ska en kanske frihetsberövad klient tvingas byta advokat efter en lång utredning därför att misstankarna förändrats eller nya tillkommit under utredningen? 

Nej, försämringarna bör inte tillåtas bli fler. De som finns bör snarare avskaffas. Förslaget bör förvisas till papperskorgen.  martin beskow Advokatfirman Beskow, Västerås

Martin Beskow. 

Efter tingstjänsten arbetade Martin Beskow en kort period som åklagare. Därefter  har han arbetat som advokat i Västerås sedan 1995, de senaste 20 åren i stort sett  bara med brottmål.