Annonser

Ny litteratur i urval

Tryckår: 2023 om inte annat anges.

Bernitz, Ulf: Introduktion till EU / Ulf Bernitz, Anders Kjellgren, Hedvig Bernitz (8. uppl. Norstedts Juridik. 169 s.)

Bui, Victoria: Public policy exception and arbitrability defence under the New York Convention 1958 : a study of public policy and arbitrability, including empirical evidence of national court decisions (Uppsala University. 2024. 366 s. Diss. Uppsala universitet, 2024) 

Grahn, Amanda: Kriminell miljö : en rättsvetenskaplig studie av kvalifikationsgrunden i vapenlagen och lagen om brandfarliga och explosiva varor / Amanda Grahn, under medverkan av Adam Croon (Norstedts Juridik. 192 s.) 

Hagstrøm, Viggo: Kjøpsrett (3. utg. / ved Herman Bruserud (Oslo : Universitetsforl., 2024. 344 s.) 

Hellner, Jan: Speciell avtalsrätt II : kontraktsrätt. H. 2, Allmänna ämnen / Jan Hellner, Richard Hager, Annina H. Persson (8. uppl. Norstedts Juridik. 2024. 314 s.)

Herre, Johnny: ICC guide to Incoterms 2020 : understanding and practical use / by Johnny Herre and Oscar Tiberg (Paris : International Chamber of Commerce, 2022. 244 s. ICC publication ; 805E) 

Idrett og juss / Gunnar-Martin Kjenner, Morten Justad Johnsen, red. (5. utg. Oslo : Universitetsforl., 2022. 494 s.)

Ingvarsson, Torbjörn: Borgen : en lärobok (Norstedts Juridik. 2024. 148 s.) 

Kalbro, Thomas: Markexploatering / Thomas Kalbro, Eidar Lindgren (8. uppl. Norstedts Juridik, 2024. 190 s.) 

Kellgren, Jan: Normativt uppdrag : om rättskunnigas normativa ställningstaganden, särskilt utanför rättstillämpningen (Jure. 2024. 88 s.)

Kronsporre, Finn: LSS – konkreta ärendefrågor : tolkning och tillämpning (2. uppl. Norstedts Juridik. 2024. 327 s.) 

Levin, Marianne: Lärobok i immaterialrätt : upphovsrätt, patenträtt, mönster- och formgivningsrätt, känneteckensrätt – i Sverige, EU och internationellt / Marianne Levin med Åsa Hellstadius (13. uppl. Norstedts Juridik. 731 s.) 

Lundgren, Lars: Nya sociallagarna : med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2024 / Lars Lundgren, Per-Anders Sunesson (37. uppl. Norstedts Juridik. 2024. 710 s.) 

Lundin, Olle: Kommunen och lagen : en introduktion / Olle Lundin, Ulla Björkman (8. uppl. Iustus. 2024. 186 s.) 

Makt, myndighet, människa : en lärobok i speciell förvaltningsrätt / redaktör: Lotta Lerwall (6. uppl. Iustus. 2024. 345 s.)

Nordic company law : broadening the horizon / Beate Sjåfjell and Jukka Mähönen, eds. (Oslo : Universitetsforl. 341 s.)

The power to tax in Europe / edited by Johan Lindholm, Anders Hultqvist (Oxford : Hart. 279 s. Swedish studies in European law ; 16) 

Ramberg, Christina: Rättskällor : en introduktion i kritiskt tänkande / Christina Ramberg et al. (2. uppl. Norstedts Juridik. 2024. 98 s.) 

Rådman, Fredrik: Sekretess och tystnadsplikt på socialtjänstens område / Fredrik Rådman, Therése Fridström Montoya (3. uppl. Norstedts Juridik, Stockholm : 2024.
164 s.) 

Sandberg Nilsson, Anna: Mervärdesskattens grunder / Anna Sandberg Nilsson, Lena Westfahl (4. uppl. Sanoma utbildning. 140 s.) 

Sandén, Hans-Olof: Förolämpning (Norstedts Juridik. 127 s.)

Sverne Arvill, Ebba: Patientens rätt och vårdens ansvar / Ebba Sverne Arvill, Anders Printz (Norstedts Juridik. 219 s.)

Walin, Gösta: Utsökningsbalken : en kommentar / Gösta Walin, Torkel Gregow, Göran Millqvist, Annina H. Persson (6. uppl. Norstedts Juridik. 721 s. Blå biblioteket)