Annonser

Turkiet

Terroristlagar används mot advokater

Sedan kuppförsöket 2016 har minst 553 turkiska advokater dömts till sammanlagt 3 380 års fängelse i landet, bara för att de utför sitt arbete, visar en ny rapport.

Advokatorganisationen IBA:s människorättsinstitut, IBAHRI, och organisationen Arrested Lawyers Initiative (TALI) skildrar i sin rapport hur oberoendet för Turkiets advokater och landets advokatsamfund undan för undan kringskurits. Enskilda jurister och advokater utsätts också för godtyckliga gripanden, åtal och domar, med terrorismbekämpning som förevändning. 

Sedan kuppförsöket har en rad internationella aktörer pekat på hur Turkiet använder lagar om terrorism och brott mot staten för att tysta och skrämma oliktänkande. Landet har också fällts av Europadomstolen för brott mot Europakonventionen vid ett flertal tillfällen. Bland de mest utsatta förutom oppositionella finns journalister och jurister. 

Enligt rapporten har advokater blivit frihetsberövade, åtalade och dömda i 77 av Turkiets 81 provinser sedan 2016. Anklagelserna har inkluderat medlemskap i en beväpnad terroristorganisation och spridning av terroristpropaganda. Anklagelserna kombineras ofta med en felaktig identifiering av advokater med deras klienter. Över 1 700 advokater har åtalats, varav 700 advokater har häktats i väntan på rättegång. 

Missbruket av rättssystemet har resulterat i en mängd domar mot Turkiet vid Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter. Många domar har funnit att Turkiet har överträtt Europakonventionen och att anklagelserna har lett till godtyckliga fällande domar utan tillräckligt tydliga bevis för att stödja påståendena.

A Profession on Trial: The Systematic Crackdown Against Lawyers in Turkey