Annonser

Notiser Världen

EU spikar nya penningtvättsregler

EU:s medlemsstater enades i februari om nya regelverk för att bekämpa penning­tvätt efter nästan tre år av förhandlingar. Överenskommelsen innebär att den globala standard som föreskrivits av Financial Action Task Force (FATF) genomförs i EU på ett mer enhetligt vis. De nya EU-reglerna är också tänkta att skapa bättre förutsättningar för informationsutbyte mellan dels företag och polisen, dels mellan företagen själva. Fler företag kommer också att kunna delta i sådant informationsutbyte. Slutligen inrättas också en ny EU-myndighet, Anti-Money Laundering Agency (AMLA).

Kommissionen i ny process mot Ungern

Ungerns nya suveränitetslag bryter mot EU-lagstiftningen, inte minst reglerna om demokrati och väljarrättigheter. Det anser EU-kommissionen, som nu dragit igång ännu en process mot Ungern. Suveränitetslagen antogs i december och syftar till att förbjuda utländsk finansiering av valkampanjer. Enligt lagen kan kandidater straffas om de använder utländska medel för att försöka påverka väljarna. Ungern har nu två månader på sig att svara på kritiken från kommissionen. 
Källa: Europaportalen

Advokater i samarbete för klimatet

Det danska advokatsamfundet har nu tagit steget in i klimatkampen. I samarbete med den danska arkitektföreningen driver samfundet projektet Agenda Earth. Generalsekreterare Andrew Hjuler Crichton, som sitter i styrgruppen för projektet, skriver på advokatsamfundets webbplats att han hoppas att ”Advokatsamfundet kan vara den knutpunkt som krävs för att generera nya idéer från juridikens värld till grönare lösningar och regelverk”. Agenda Earth planerar nu två evenemang under våren, en kick-off och en konferens med rubriken ”Vem äger vattnet?”.

ICJ fällde Ryssland för terrorism

Internationella domstolen i Haag, ICJ, fastslog i januari att Ryssland genom sitt agerande i Ukraina mellan 2014 och 2017 bröt mot vissa av folkrättens regler om terrorismfinansiering och antidiskriminering. Samtidigt avslog domstolen stora delar av Ukrainas anklagelser om att Ryssland finansierat terrorism i östra Ukraina. ICJ ansåg inte heller att den internationella konventionen om bekämpande av finansiering av terrorism kunde tillämpas på den påstådda leveransen av vapen som användes för att skjuta ner passagerarflygplanet MH17. 

Kritiserad åklagarreform röstades igenom

Det slovakiska parlamentet godkände i februari regeringens omdiskuterade förslag att lägga ner Slovakiens särskilda åklagarkammare och sänka straffen för korruptionsbrott. Reformen har fått hård kritik både inom landet och inom EU. EU-parlamentet antog i januari en resolution om reformen, som parlamentet menade minskar Slovakiens förmåga att bekämpa korruption och skydda EU:s budget.

Samfund överklagar avstängning av advokat

Kenyas advokatsamfund har överklagat ett beslut från landets högsta domstol att utfärda ett livstidsförbud mot en erfaren advokat på grund av hans kritik av domstolen och dess domare i sociala medier. Domstolen meddelade i januari att advokat Ahmednasir Abdullahi och hela hans byrå skulle avstängas från att framträda inför Högsta domstolen.

Nu har Kenyas advokatsamfund, Law Society of Kenya, trätt fram till advokatens försvar.  Den 25 januari överklagade samfundet beslutet till High Court i Nairobi och krävde att förbudet skulle upphävas, eftersom det kränker yttrandefriheten och tillgången till rättslig prövning.
Källa: law.com