Annonser

Medierna

Han försvarar naturens försvarare

”Linus Gardell är advokaten som brinner för demonstrationsfriheten. När klimataktivister åtalas för att nyttja den så står han i första ledet, till deras försvar.” Så inleds reportaget om försvarsadvokaten Linus Gardell i Naturskyddsföreningens tidskrift Sveriges Natur i februari. Gardell berättar om uppdraget att försvara de klimataktivister som åtalats för att de demonstrerat i korsningen mellan Kungsgatan och Sveavägen i Stockholm, men också om sitt engagemang för rättssäkerheten och för klimatet.

Oisín om visitationszoner 

Kolumnisten och tidigare mottagaren av Advokatsamfundets journalistpris Oisín Cantwell fortsätter sitt trägna arbete med att granska kriminalpolitiken och det intensiva lagstiftningsarbetet på Justitiedepartementet. 

I en krönika i Aftonbladet den 8 februari förklarar han pedagogiskt varför införandet av så kallade visitationszoner gör Sverige till ett sämre land att bo i. Enligt Oisín Cantwell innebär zonerna bland annat en uppenbar och stor risk för olaga diskriminering. Förslaget riskerar också att leda till att ”polisen får hyggligt folk i utsatta områden emot sig”.