Annonser

Lönen viktigaste skälet att stanna på byrån

Ersättning är den främsta anledningen till att biträdande jurister stannar kvar på sina advokatbyråer, visar en studie genomförd på jurister och advokater i USA och Kanada.

Studien genomfördes av stiftelsen NALP Foundation for Law Career Research and Education. Över 3 300 biträdande jurister och anställda advokater från 57 advokatbyråer i USA och Kanada deltog i studien, där de rangordnade och bedömde 15 nyckelfaktorer (och underfaktorer) som hade betydelse för beslutet att fortsätta arbeta på advokatbyrå. Deltagarna fick också lämna fritextsvar som förklarade dessa frågor. 

Trots diskussionerna om betydelsen av balans i livet visar svaren att ersättningen, och främst lönen, är det som framför allt håller unga jurister och advokater kvar i yrket. På andra plats kom möjligheten till balans mellan arbete och privatliv, följt av goda karriärmöjligheter. 

Majoriteten av biträdande jurister rapporterade att de var mycket engagerade (72 %), och ännu fler bedömde sina byråupplevelser positivt (81 %). De som arbetade endast på kontoret rapporterade mest engagemang, medan de som arbetade helt på distans hade den mest positiva upplevelsen av arbetet.