Annonser

FN:s rapportör:

Israel bryter mot ICJ:s beslut

Israel måste vidta åtgärder för att förhindra folkmord och säkra humanitärt bistånd i Gaza, enligt Internationella domstolen. Israels svar har ännu inte kommit, men enligt FN:s särskilda rapportör tyder mycket på att landet bryter mot domstolens beslut. 

Det är Sydafrika som vänt sig till Internationella domstolen, ICJ, med en anmälan mot Israel för ”folkmordsgärningar” under kriget i Gaza. ICJ:s beslut om interimistiska åtgärder kom den 26 januari. 

Domstolen ställde i sitt avgörande hårda krav på Israel: att ”vidta alla åtgärder inom sin makt för att förhindra och bestraffa direkt och offentlig uppvigling till folkmord” i förhållande till palestinier i Gaza, efter att domstolen hade konstaterat att det kom ”tydligt folkmordsinriktad och avhumaniserande retorik från högt uppsatta israeliska regeringsföreträdare”.

ICJ uppmanade dessutom Israel att vidta ”omedelbara och effektiva åtgärder för att möjliggöra tillhandahållandet av akut behövda grundläggande tjänster och humanitärt bistånd”, samt att bland annat vidta alla åtgärder inom sin makt för att förhindra dödandet av palestinier. Däremot krävde domstolen inte att Israel skulle utlysa eldupphör, som Sydafrika hade begärt. 

Efter beslutet har nu Israel en månad på sig att rapportera hur de uppfyller domstolens beslut. Men en rad internationella bedömare har pekat på att Israel snarare fortsätter att begå just de gärningar som ICJ fördömt. En av kritikerna är FN:s särskilda rapportör för ockuperade områden, Francesca Albanese. Albanese anser att domstolens beslut innebär att Israel måste avsluta alla insatser som kunde utgöra folkmord, oavsett om det finns ett uppsåt till brottet eller inte. Trots det har våldet bara fortsatt, och Gazas civilbefolkning lider fortfarande svår brist på förnödenheter som vatten, mat och medicinsk hjälp, enligt Albanese. 

Sydafrika har också åter vänt sig till ICJ, med en begäran om att domstolen ska undersöka om den planerade israeliska offensiven mot staden Rafah innebär en överträdelse av beslutet från den 26 januari. 

Sydafrika är inte ensamt om att dra Israel inför ICJ. Nicaragua har begärt att få ansluta sig till målet med motiveringen att Israel bryter mot konventionen, och Algeriet har lagt fram en resolution som stöder ICJ:s beslut och tillägger att en humanitär vapenvila är förutsättningen för att de ska genomföras. Flera stater och aktörer, däribland en stor grupp advokater, har också anmält Israel till Internationella brottmålsdomstolen, ICC (läs mer i Advokaten nr 1/2024).
Källor: The Guardian, SvD