Annonser

Intressant att se likheter och skillnader mellan rättssystem

Advokat Astrid Wellton lämnade sin komfortzon för en utbildning i Paris. Under två månader med teori och praktik hann hon både få inblick i Frankrikes rättssystem och lära känna andra unga advokater från hela världen.

Varje år, under hösten, inbjuder advokatsamfundet i Paris franskspråkiga advokater och advokatbyråjurister till en två månader lång utbildning i Paris. En av dem som deltog under hösten 2023 var advokat Astrid Wellton, till vardags managing associate på Cirio i Stockholm. 

– Under studietiden gjorde jag en utbytestermin i Paris och har sedan dess tänkt att det vore kul att igen få tillbringa en längre tid i Paris. Jag tyckte att det lät spännande att få en inblick i det franska rättssystemet och att lära känna unga advokater från andra länder, berättar Astrid Wellton.

Utbildningen inleddes med en teoretisk utbildning på franska. De 25 deltagarna, advokater i trettioårsåldern från hela världen, fick möjlighet att lära mer om det franska rättssystemet men kunde också utbyta kunskaper och erfarenheter från de olika rättsordningarna i respektive hemland. 

– Det var väldigt lärorikt. Det var intressant att se att många grundläggande element är lika i de olika rättsordningarna, men det var också en ögonöppnare att det trots allt finns en hel del skillnader, till exempel användningen av vittnesattester eller åklagarens roll i en rättegång, säger Astrid.

Astrid Wellton hann också med en månads praktik på advokatbyrån Gide Loyrette Nouel, som är Frankrikes största byrå och verksam inom i princip alla grenar av affärsjuridiken. Framöver hoppas hon att kunna hålla kontakten både med kurskamraterna och med arbetskamraterna på byrån. 

En lärdom från utbildningen är att människors förväntningar på rättvisan formas av de rättstraditioner de kommer ifrån.

– Utländska klienter som kommer från en annan rättstradition kan därför ha en annan uppfattning om hur saker brukar gå till, till exempel rättegångar, eller hur vanligt det är med förlikningar. Det kan vara relevant att beakta vid rådgivning och kommunikation, säger Astrid.

Den största utmaningen under de två månaderna var nog ändå språket, konstaterar Astrid. 

– Även om jag har pluggat i Frankrike, var det en stor utmaning att programmet var på franska. Jag kände att jag ganska konstant var utanför min comfort zone – men allt gick ju bra!

Om Stage International  

Varje år anordnar Paris advokatsamfund utbildningen ”Stage international”, för unga advokater och jurister från andra länder. Programmet består av en månads utbildning och en månads praktik och hålls på franska.