Annonser

Ny advokat: Joacim Hansson Ström

Givande att lösa problem

Joacim Hansson Ström trivs som bäst i sin advokatgärning när han upplever att han och klienten har en samsyn och samarbetar mot ett och samma mål som båda tror på.

Varför valde du advokatbanan?
– Min bild av advokatyrket var att det var spännande, omväxlande och intressant.  

Varför har du valt att inrikta dig på familjerätt och socialrätt?
– Innan och under utbildningen var min tanke att jag skulle jobba med brottmål men direkt efter examen började jag jobba på en juristbyrå vars inriktning var ekonomisk familjerätt. Jag fattade tycke för arbetsuppgifterna och med tiden breddade jag mig genom att börja arbeta mer med vårdnadsmål och socialrätt. Jag har fortsatt med familjerätt och socialrätt samtidigt som jag de senaste åren även har börjat jobba med konkurser och brottmål.  

När trivs du som bäst i ditt yrke?
– Jag trivs bra i mitt yrke när jag upplever att jag och klienten har en samsyn och vi samarbetar mot ett och samma mål som vi båda tror på.  

Vilket juridiska uppdrag är mest givande att arbeta med?
– Det är givande att hjälpa en klient som verkligen uppskattar hjälpen – oavsett vilka juridiska frågor det gäller. Det är också givande att lösa problem och tvistiga frågor utom rätta med vetskapen om att man har undvikit en lång och dryg process – framför allt när situationen först har sett helt låst ut.  

Har du någon förebild som har inspirerat dig?
– Jag har inte haft någon särskild förebild som har inspirerat mig till att bli advokat. Däremot finner jag ofta inspiration och lärdomar hos mina kollegor – såväl på min byrå som på andra byråer. Jag tar till mig sådant som jag upplever att de gör bra och adderar till mitt sätt att jobba.