Annonser

Ung på byrån: Sara Hansson

Det kändes rätt att arbeta brett

Advokat Sara Hansson arbetar på Luterkort Advokatbyrå i Malmö, en byrå med ett brett spektrum av verksamhetsområden. 

Hur kom det sig att du sökte dig till en byrå med så bred inriktning?
– Under tiden jag satt ting upptäckte jag att även flera av de rättsområden jag under studietiden inte var särskilt förtjust i tvärtom var riktigt roliga! Därför kändes det dumt att redan tidigt i karriären specialisera mig, det kändes i stället rätt att arbeta brett och inte direkt behöva bestämma mig för inom vilket rättsområde jag främst vill vara yrkesverksam.

Vilka rättsområden arbetar du mest med?
– Den övervägande delen av mina ärenden faller inom straffrätt, familje- och arvsrätt eller migrationsrätt. Jag agerar dock som ombud även i tvister som rör exempelvis fel i fastighet, olika typer av skadestånd och i trafikskadeärenden.

Vilket område tycker du är intressantast?
– Kanske mest överraskande för mig själv är att jag tycker att den ekonomiska familjerätten är väldigt intressant! Det är en rolig kombination av att ärendena engagerar, eftersom klienterna ofta behöver mycket vägledning och stöd, samtidigt som lagstiftningen kräver lite klurande utan att den är obegriplig.

Vad är det bästa med att arbeta på Luterkort?
– (Förutom att jag får ha med hunden på kontoret) Mina kollegor! Det är oerhört utvecklande att arbeta med flera advokater som är verksamma, och dessutom erfarna, inom så många olika rättsområden.