Annonser

Bransch

AI och hållbarhet viktiga för framtidens rådgivare

Vid analysföretaget Regis seminarium Framtidens samarbete inom affärsjuridik den 6 februari diskuterades frågor som nya sätt att utveckla samarbetet mellan byrå och klient samt AI-utvecklingens påverkan på samarbetet.

Advokatsamfundets ordförande Eva-Maj Mühlenbock medverkade i en branschpanel som talade om framtidsvisioner. Paneldeltagarna bekräftade de branschstudier som visar att klimatrelaterad juridik blir allt viktigare för rådgivningen. Eva-Maj Mühlenbock nämnde AI som en av de allra viktigaste framtidsfrågorna:

– Det är en fullständig explosionsutveckling som sker på våra byråer. Det är jättespännande att följa, sa hon. Därutöver framhöll hon hållbarhetsfrågorna i vid bemärkelse, som miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning. Eva-Maj Mühlenbock underströk också behovet av att arbeta med hållbarhet utifrån ett hållbart arbetsliv. 

– En fråga vi inte ska glömma är att rekrytera och behålla talangfulla medarbetare. Där inkluderar jag även jämställdhet och mångfald. En utmaning är att säkerställa att unga jurister blir duktiga på ett generellt plan utöver att de blir specialiserade, sa hon.

– Vi måste låta de unga växa i den takt de behöver, sa Eva-Maj Mühlenbock.