Annonser

Advokatlegitimationen blir digital

Nu flyttar advokatlegitimationen snart in i mobilen och blir digital. Den nya lösningen förutspås bli både säkrare och mer pålitlig än dagens ID-kort.

Advokatsamfundets nya digitala legitimation beräknas vara färdig för lansering under mars månad. Lösningen, som bygger på appen Freja, bedöms vara säkrare och mer tillförlitlig än den tidigare fysiska legitimationen. 

Tjänsten är även sammankopplad med Advokatsamfundets matrikel, vilket innebär att endast den som är advokat kan få legitimationen. Den digitala advokatlegitimationen är, precis som det tidigare fysiska ID-kortet, tänkt att vara en yrkeslegitimation som används för att visa att personen är advokat och ledamot av Advokatsamfundet. 

Advokatsamfundet har tagit fram den nya digitala advokatlegitimationen tillsammans med Freja, en statligt godkänd mobil e-legitimation som används för identifiering. Legitimationen kommer att användas via Frejas app i mobiltelefon eller i surfplatta. Användarens identitet styrks på samma sätt som vid utgivandet av en statligt godkänd e-legitimation.

Den som redan har ett giltigt advokatlegitimationskort behöver inte byta till det digitala ID-kortet, utan de fysiska korten fortsätter att vara giltiga. Några nya fysiska kort kommer dock inte att utfärdas. 

Planen är att lansera tjänsten för Advokatsamfundets ledamöter under mars månad. Mer information om hur man laddar ner sin advokatlegitimation kommer att lämnas i samband med lanseringen.

Bakgrund

Advokatsamfundet har under en period haft svårigheter med att utfärda fysiska advokatlegitimationer. Sedan hösten 2023 har leverantören tillfälligt stoppat all tillverkning, varför samfundet undersökt andra alternativ. Den nya digitala lösningen bedöms vara säkrare och mer tillförlitlig. Precis som det tidigare fysiska kortet är den digitala advokatlegitimationen endast formellt giltig inom Sverige. Advokater som behöver styrka sin titel i andra länder kan som tidigare få ett practising certificate utfärdat av Advokatsamfundet.