Annonser

Advokaterna och hållbarheten

Hur kan advokaterna arbeta för en hållbar värld, även i framtiden? Om detta ska Fokus i Advokaten nr 2 handla. Nu vill vi veta vad du tycker. 

Klimatkrisen påverkar livet för många på jorden, redan nu och ännu mer i framtiden. När allt fler nu börjat inse hur bråttom det är att bromsa klimatförändringarna blir också juridiken ett självklart redskap för att uppnå förändringar. Detta används redan av civilsamhällets organisationer, som bland annat driver klimatmål i domstolar.

Utvecklingen ställer advokatbyråerna inför nya utmaningar. Dels handlar det om att nya och bitvis snåriga regelverk kommer till, dels om hur miljöpåverkan, sociala problem och liknande ska beaktas i klientarbetet. Kan advokaterna gå före och driva förändring eller följer de klienterna?  

Vad tycker du? Har advokaterna fångat upp hållbarhetstänkandet? Kan de göra mer, och i så fall vad? Är kanske just din byrå riktigt bra på att tänka hållbart, både i den egna vardagen och i rådgivningen? 

Kontakta Advokatens redaktion via e-post, advokaten@advokatsamfundet.se och berätta.